"Återlämna till Gud det som tillhör Gud"

POSK står för en trovärdig kyrka – en kyrka som bygger på den kristna ideologin, inte partipolitiska ideologier.

Helena Cimbritz kandiderar för POSK till stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

Helena Cimbritz kandiderar för POSK till stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

Foto: Carolina Nilsson

Debatt2021-09-10 09:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kyrkovalet 

En kyrka som har sin identitet i Jesus med korset som symbol för kärlek, hopp och tro i gemenskap med Gud och medmänniskor.

En kyrka som ger oss bibelns berättelser i vår tid och på vårt språk som vägledning varje dag, i varje skede av livet. 

En välkomnande kyrka i Sverige och utlandet (SKUT), där alla olika slags människor finner gemenskap, trygghet och blir respekterade.

En kyrka där musiken flödar fram, alltifrån Bach till Star Wars och där orgeln som kyrkans huvudinstrument ger stora möjligheter till starka upplevelser. Kyrkomusikeryrket måste värderas.

En kyrka med mycken körmusik, allt ifrån oratoriekörer till vokalensembler och gospel, körsång i alla åldrar.

En kyrka som ser och bryr sig om barn och unga, en kyrka som sätter omsorgen om människor i fokus.

En kyrka där de med engagemang och medverkan i kyrkans olika verksamheter också blir de som styr som förtroendevalda i församlingen. Att dessa folkvalda på gräsrotsnivå också blir de som väljs till stift och kyrkomöte genom indirekta val.

En kyrka som ser en vinst i mångfald, tar ansvar för skapelsen och tar hand om vårt kulturarv – våra kyrkor för gudstjänst, bön, dop, konfirmation, vigsel och begravning, enskild meditation, ljuständning och samtal.

En kyrka som kan stå fast nu och i framtiden på sin egen kristna värdegrund, en fri kyrka.

Avslutningsvis citerar jag Per Ewert, direktor vid Claphaminstitutet som doktorerar på hur Sverige under socialdemokraterna blev världens mest sekulärindividualistiska land.” Det är dags att lägga sin röst på en icke partipolitisk nomineringsgrupp. Kejsaren kan behålla det som tillhör kejsaren men nu är tid att återlämna till Gud det som tillhör Gud.”