Åtala de ansvariga för påskupploppen

Under påsken stod delar av vår stad i lågor. Människor fick sina bilar brända, fönster krossades, människor skadades och polis och brandkår angreps med oerhört våld.

Debatt 23 april 2022 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De som deltog i eller ledde upploppen och angreppen på polisen måste utredas, åtalas och dömas. Det viktigaste för oss är att se till att Norrköpingsborna, också de som bor i Navestad, är trygga. Det var något som samhället misslyckades med under påsken. Det är oacceptabelt när vår blåljuspersonal, som ytterst skyddar våra liv och vår säkerhet, angrips och hindras från att utföra sitt arbete i någon del av vår kommun. 

 

Vi vill bygga ett starkt och tryggt Norrköping där politiken har kontroll över samhällsutvecklingen och därmed kan ställas till svars. I ett sådant sammanhållet samhälle behöver polisen ha tillräckligt med resurser för att möta såna här angrepp och lagföra de skyldiga. 

Men samhällets svar måste också bli att satsa mer på den förkrossande majoritet av Navestadsborna som är förtvivlade över det som hände. Kommunens ansvar handlar om att stärka förskolor, skolor, fritidsgårdar och socialtjänst. Men också att rusta upp utemiljöer och se till att det finns arbetsplatser och centrumaktiviteter för alla också i Navestad. 

Alla positiva initiativ från de boende och föreningslivet i Navestad ska tas tillvara och uppmuntras. Jämlika samhällen där människor från alla kommundelar har samma möjligheter i livet fungerar bättre och då minskar också risken för kriminalitet och våld. 

 

Vi kan konstatera att den rasistiska provokatören som planerade att komma till Navestad på grund av upploppsmakarna tyvärr fick precis som han ville. Yttrandefriheten är ett grundläggande värde som alltid måste försvaras. Men det behöver övervägas hur klokt det är att ge tillstånd för provokationer på platser där de kan orsaka allvarliga oroligheter. 

Vid andra tillfällen har sådana manifestationer kunnat hänvisas till andra platser för att skydda medborgarnas säkerhet. Ordningslagen tillåter faktiskt att hänsyn tas till den allmänna ordningen.

 

Avslutningsvis vill vi också uppmana alla som har tips, bilder eller filmer som kan hjälpa till att ställa våldsverkarna till svars att omedelbart kontakta polisen och skicka sitt material till dem.


 
 
 
 
 
 
Våldsamma upploppen i Östergötland

Domen efter påskupploppet: Ytterligare tre stenkastare döms till fängelse

Domen efter påskupploppet: Ytterligare tre stenkastare döms till fängelse

Se nya filmerna från polisens kameror – visar de våldsamma upploppen i Skäggetorp: "Bland det mest chockerande jag har sett"

Se nya filmerna från polisens kameror – visar de våldsamma upploppen i Skäggetorp: "Bland det mest chockerande jag har sett"
Visa fler
Ämnen du kan följa