Arbetsterapi handlar om att se varje individ

Arbetsterapi skapar förutsättningar för individen i livets alla skeden, skriver tre företrädare för yrkesgruppen arbetsterapeuter.

Debatt 25 oktober 2019 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varje dag jobbar arbetsterapeuter för att Östergötlands invånare ska få tillgång till en god och jämlik vård. Detta oavsett om arbetsterapeuten möter personen i dennes hem, på korttidsboende, särskilt boende eller daglig verksamhet, på arbetsförmedlingen, på vårdcentraleneller på ett sjukhus.

Under en dag på jobbet ställer vi oss frågan vad som är viktigt för personen i sin vardag och jobbar för att personen ska uppnå detta. Vi arbetsterapeuter tror att det är tillsammans med varje individ vi kan uppnå dennes mål för en meningsfull vardag. 

Den dagen du är i behov av rehabilitering finns vi här för att hjälpa dig tillbaka till optimal funktionsförmåga i vardagslivet, för att du ska kunna leva ett aktivt liv. Trots eventuell begränsning och sjukdom.

Under 75 år har yrket arbetsterapeut funnits i Sverige, vilket verkligen är värt att fira. I samband med arbetsterapins dag som äger rum den 27 oktober vill vi därför lyfta yrket och belysa det arbete som vi bidrar med varje dag i Östergötland. 

Yrket har förändrats mycket under sin tid i Sverige och handlar om mycket mer än hjälpmedelsförskrivning. Det handlar om rehabilitering inom psykiatri eller somatisk vård, habilitering, nyttjande av välfärdsteknik för att anpassa en arbetsplats eller miljöanpassningar i hemmet. Men även att stötta barn i skolan och på fritiden, våra äldre på boenden eller individer som behöver stöd i sin återgång till arbete.

Arbetsterapi handlar om att se varje unik individ och skapa förutsättningar för individen i livets alla skeden. För att hen ska kunna leva ett meningsfullt liv med aktiviteter som gör det möjligt att skapa och bibehålla hälsa och identitet. Särskilt för dem som har en funktionsnedsättning och behöver stöd i sin vardag.

Vi vill helt enkelt att människor ska få ut så mycket som möjligt av sitt liv, hela sitt liv. Därför vill vi fira arbetsterapins dag genom att tacka er arbetsterapeuter i Östergötland. 

Anita Utterström, kretsordförande, Östgötakretsen för Sveriges Arbetsterapeuter
Mika Levin-Smeds, professionsstrateg, Östgötakretsen för Sveriges Arbetsterapeuter
Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter

Ämnen du kan följa