Arbetslösa unga blir snabbt arbetslösa vuxna

Arbetslöshet, oavsett i vilken form den existerar, är och måste förbli problematiskt. I Norrköping ser vi över 10 procent av den totala arbetskraften gå utan sysselsättning.

Det vackra med Sverige är var individs möjlighet att utbilda sig efter eget huvud, oavsett om det är yrkesförberedande eller en doktorsexamen, skriver Emil Steen, ledamot i Moderata ungdomsförbundets styrelse i Östergötland.

Det vackra med Sverige är var individs möjlighet att utbilda sig efter eget huvud, oavsett om det är yrkesförberedande eller en doktorsexamen, skriver Emil Steen, ledamot i Moderata ungdomsförbundets styrelse i Östergötland.

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Debatt2021-09-27 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett problem som av politiker och statsvetare enkelt förenklas till en procentsats. För Norrköpings styrande majoritet är detta praktiskt när man i stället genomdriver initiativ för digitalisering, jämlikhet och infrastruktur. Som Olof Palme en gång sade: ”Å andra sidan har vi alla de människor som lever med knappa ekonomiska marginaler, som år efter år sett sin köpkraft minska”. Även om jag personligen sällan hittar gemensamma ståndpunkter med Olof Palme vore det verklighetsfrånvänt att hävda han inte haft bra grundläggande intentioner. 

I Sverige går numera 24 procent av arbetsföra ungdomar utan arbete enligt SCB. 143 600 ungdomar som söker sysselsättning får alltså ”nöja” sig med att skicka ansökan efter ansökan som alltför ofta lämnas obesvarade. Dessa, som finner glädje i varje krona på lönespecifikationen lämnas i stället till vargarna. 

Motiverad, ungdomlig och vad som bör vara billig arbetskraft väljs bort i förmån för erfarenhet. Att de unga som väl arbetar ofta gör så utan kollektivavtal är ingen slump, utan en problembeskrivning. 

Kollektivanslutna arbetsgivare med ytterst begränsat mandat över lönerna kommer naturligt alltid att välja den kandidat som kan erbjuda mest merit per krona. Dessa är mycket sällan unga. 

Ung Vänster skrev nyligen att Den unga arbetarklassen förtjänar bättre (NT, 2021-09-17), vilket jag rimligtvis delvis instämmer med. Deras vilja att utvidga APL (arbetsplatsförlagt lärande) så fler i yrkesförberedande program samlar både erfarenhet och kontakter under sin tid som studerande bör välkomnas med öppna armar. Lika så samtycker vi i att lärlingsprogram och dylikt bör utökas. Samtidigt missar debattörerna mycket. 

Vikten av att främja företagande går onämnd; utan nya eller expanderande företag finns det inga nya jobb. Även måste farorna med att beskriva ett samhälle uppdelat i ”klasser” och sedermera värdera dessa olika belysas. Det vackra med Sverige är var individs möjlighet att utbilda sig efter eget huvud, oavsett om det är yrkesförberedande eller en doktorsexamen. Var människa är mer än dess val av utbildning men framför allt ovärderlig.  

Låt nästa mandatperiod vändpunkten. Det moderna samhället behöver bättre gymnasieutbildning efter vilken eleverna blir mer attraktiva på arbetsmarknaden. 

Yrkes- som högskoleförberedande måste bli mer anpassade efter det arbetsmarknaden kräver för åtminstone ett instegsarbete. I nuvarande utvecklingstakt kommer de mest grundläggande arbetsuppgifterna i avsaknad av erfarenhet kräva akademisk vidareutbildning inom snar framtid. 

Samtidigt förutsätter det likväl en arbetsmarknad där unga får möjlighet att nyttja sin oerfarenhet. Få unga sitter hellre hemma än arbetar till sämre lön än sina mer erfarna, äldre kollegor. 

På arbetsmarknaden måste företagandet tillåtas blomstra och arbetsgivaravgifterna för unga måste sänkas eller tas bort. Nya fabriker, lager, kontor, butiker och restauranger för att nämna några måste hamna i fokus för Norrköpings kommun efter 2022.