Arbetsgivarna måste ta vara på distansrevolutionen

I dag den 29 september upphör Folkhälsomyndighetens rekommendation om att arbeta hemifrån. Den distansrevolution som påbörjats kommer däremot av allt att döma att fortsätta, skriver Therese Svanström och Clarence Arnstedt, TCO.

Fackförbundet TCO:s ordförande Therese Svanström och länets ordförande Clarence Arnstedt uppmanar arbetsgivarna att ta vara på fördelarna med distansarbete, även efter pandemin.

Fackförbundet TCO:s ordförande Therese Svanström och länets ordförande Clarence Arnstedt uppmanar arbetsgivarna att ta vara på fördelarna med distansarbete, även efter pandemin.

Foto: Jessica Gow/TT

Debatt2021-09-29 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Östergötland har hela 60 procent av tjänstemännen arbetat hemifrån under pandemin. Länets arbetsgivare bör skapa bra former för distansarbete även efter pandemin.

Distansarbetet under pandemin har för många inneburit ett enklare livspussel och ett ökat självbestämmande över arbetet. Nya siffror som TCO låtit SCB ta fram visar att sex av tio tjänstemän i Östergötland, 60 procent, helt eller delvis har arbetat hemifrån under pandemin.

Frihet har i alla tider varit viktigt för människor och forskning visar att vi engagerar oss mer när vi själva i hög grad bestämmer över vårt arbete. Trots detta har många arbetsplatser kvar gamla regler och attityder där arbete likställs med att fysiskt befinna sig på arbetsplatsen.Sjuksköterskor, lärare och poliser kommer alltid att behövas på vårdcentralerna, i klassrummen och på gator och torg. Men även dessa yrkesgrupper kan ha skrivbordsarbete som går att utföra på distans.

När rekommendationerna om distansarbete nu tas bort är det dags att medarbetarna får större inflytande över var arbetet ska utföras. Ett modernt ledarskap som inbegriper lärdomarna från pandemin och distansarbetet bör fokusera på medarbetarens måluppfyllelse, inte på var hon befinner sig.Här är fem råd till arbetsgivare som vill ta vara på distansrevolutionens möjligheter:

1. Utvidga möjligheterna. Distansrevolutionen sätter ljuset på behovet av utvecklade arbetsformer och förbättrade villkor för alla anställda. Där så är möjligt och önskvärt ur de anställdas perspektiv bör arbetsgivare utveckla möjligheterna till distansarbete.

2. Utrusta medarbetarna. Arbetsgivare bör säkerställa att anställda som jobbar mycket hemifrån har välfungerande IT-utrustning, bra möbler och annat stöd för en god arbetsmiljö. Om medarbetaren själv förväntas tillhandahålla detta bör hon kompenseras för det.

3. Förändra kontoren. När vi tillbringar mindre tid på kontoren ökar kraven på deras utformning. Arbetsplatsen behöver dels locka till möten och kreativt samspel, dels erbjuda arbetsro för den som inte vill eller kan arbeta hemifrån.

4. Bygg gemenskaperna. Många som jobbar mycket hemifrån saknar det sociala umgänget med kollegor, som är en viktig källa till motivation och arbetsglädje. Arbetsgivare bör se över hur gemenskap kan främjas i ett mer flexibelt arbetsliv.

5. Motverka klyftorna. En risk med det ökade distansarbetet är att de som distansarbetar mer än kollegorna missgynnas när det gäller arbetsuppgifter och delaktighet. Därför behöver småpratet kring kaffemaskinen kompletteras med digitala motsvarigheter.

Fakta om undersökningen:
SCB genomförde undersökningen på TCO:s uppdrag under mars–maj 2021 bland yrkesverksamma tjänstemän i åldern 26–64 år. Urvalet uppgick till 10 000 tjänstemän och svarsfrekvensen var 43 procent. Materialet är bearbetat med hänsyn till bortfall för att representera hela populationen i målgruppen.