Den gröna omställningen ser ut att bli allt svårare

De som har varit med förr minns att vi till för några år sedan hade ett elsystem som gav oss el i uttagen när vi behövde det, oavsett när på dygnet det var.

Insändarskribenten ifrågasätter om vindkraften kan upprätthålla leveranssäkerheten i elsystemet.

Insändarskribenten ifrågasätter om vindkraften kan upprätthålla leveranssäkerheten i elsystemet.

Foto: TT/Arkiv

Debatt2023-06-15 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Leveranssäkerhet upprätthölls alltid. Nu är det annorlunda. Politikerna har förstört vårt välfungerande elsystem. Till råga på detta vill de nu fördubbla landets elbehov. Detta skall täckas främst med vindkraft, tänker de sig. Och utan att tala om hur detta skall gå till, eller analysera om det överhuvudtaget är möjligt.

De tycks bortse från att vindkraftverk bara producerar el när det blåser. De vill inte tala om hur vind-elen skall kompletteras med annan kraft när det inte blåser eller om den kan ersättas med import. Om import överhuvudtaget är möjlig kan den knappast komma från annat än fossila kraftproducenter. De hänvisar till vattenkraft och lagringsmöjligheter, men vattenkraften kan bara marginellt byggas ut och inga lagringsmöjligheter har byggts ut och prövats. Man kan ju också undra hur de tänkt sig att ersättningskraften skall betalas om den nu blir tillgänglig.

Det är inte nog med att ersättande kraftproduktion måste skapas. Dessutom måste elsystemet vara i balans och hålla rätt frekvens. Detta är inte möjligt om inte mycket ny svängmassa (rörelseenergi i tunga synkrona maskiner, främst från vattenkraft och kärnkraft) byggs ut. Behov finns också av reaktiv effekt i stor mängd. Vindkraft förbrukar reaktiv effekt och förses inte systemet med sådan blir det problem. Denna måste produceras någonstans och av någon.

Vem skall ansvara för att den alltid finns, och vem skall bekosta den? Detta är nog lite för svårt för politiker utan sakkunskap att förstå, men de borde inse sin begränsning och överlåta kraftsystemets utformning till sakkunniga, och inte göra politiska utspel innan konsekvenserna tekniskt och ekonomiskt har analyserats av sakkunniga. Svenska Kraftnät som har kompetens har hållit förvånansvärt tyst om dessa problem.  Nu har de i alla fall kommit ut med en prognos som säger att nästa vinter bör vi klara, men två vintrar framåt riskerar vi påtvingade strömavbrott, även vid normalt vinterväder!

Förutom de tekniska problemen med vindkraft finns det också andra nackdelar, som ofta beskrivits i tidigare inlägg i denna tidning. Skador på landskapet och skador på flyttfåglar, örnar med flera fåglar ger problem som inte kan undvikas. Livslängden på vindkraften är kort, 15-20 år. Återanvändning av vingarnas kompositmaterial är inte möjlig. Uttjänta vingar måste deponeras. Nu har även ett annat problem observerats, nämligen att havsbaserad vindkraft lätt kan slås ut genom att deras kablar till land skärs av. Vi får alltså ett nytt säkerhetspolitiskt problem av stor dignitet.

Den ”gröna omställningen” ser ut att bli allt svårare! Och är reservaggregat (diesel) den enda alternativet på kort sikt för att säkra elförsörjningen?