Är det positivt att Norrköping växer?

Sikudden är ett av de områden som får kommunalt avlopp.
Sikudden är ett av de områden som får kommunalt avlopp.

I en artikel i NT den 1 februari jublar politiker, med kommunalrådet Reidar Svedahl (L) i spetsen, åt att staden växer.

Debatt 5 februari 2022 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Här är besluten som visar att Norrköping växer" NT 1/2

Beslut för anläggande av avlopp, i några från centrum relativt avlägsna områden, har tagits på löpande band senare år. Nu Sikudden, Kolmården, Styrstad, Lundby och Öbonäs. Tidigare bland annat Graversfors, Unnerstad och Sidus.

Inget av dessa områden har service, cykelbana, bra kollektivtrafik eller förskola.
Detaljplaner ska tas fram och bostäder byggas. Har man glömt vad som klubbats i senaste översiktsplanen (ÖP), antagen av kommunfullmäktige 2017?

Där står: ”Den beskrivna utvecklingen i översiktsplanen medför krav på effektiv användning av mark- och vattenresurser, därför föreslås principen att staden ska växa inifrån och utåt. En förutsättning för den tänkta utvecklingen är, genom satsningar på gång-, cykel och kollektivtrafik, att biltrafiken inte ska öka – trots en befolkningsökning.”Min slutsats är att man glömt beslut i ÖP och nu gör tvärt om. 
Att staden ska växa inifrån och utåt är främst av miljöskäl och enklare infrastruktur / kommunikation. Busslinjer dras ju in och rejäla satsningar på cykelbanor uteblir. 
Nu asfalteras alla gårdar i nya områden för bilparkeringar. Grönytor, umgängesytor och lekplatser minimeras.

 

I ÖP står även att: Transport- och trafikfrågor är av stor betydelse för stadens funktion och utveckling. Tillsammans med Region Östergötland och Östgötatrafiken AB driver Norrköpings Kommun ”Framtidens resor i Norrköping”. Projektet ska ta fram förslag till ett framtida sammanhängande gång-, cykel- och kollektivtrafiknät i staden. Projektet ska även ta fram en plan för genomförande.

 
Hur har det gått? Karin Jonsson (C) svarar i en tidigare artikel i NT att kommunen inte kan påverka Östgötatrafiken. Men det finns ju uppenbarligen ett samarbetsprojekt. Är detta också bortglömt?När tätortsnära fritidsstugeområden förses med avlopp och detaljplaner förvinner mångas livsdröm med stuga och täppa på från staden bekvämt avstånd. Nu har bara rika råd med avlägsna fritidshus med stort transportbehov och hård miljöpåverkan.

En stad i balans som inte exploaterar i tätortsnära skogar och på åkermark och som inte förutsätter att alla familjer har två bilar är bäst. Då kan vi gå, åka kollektivt och cykla. Vi kan odla mat på åkrarna och njuta i naturen för välbefinnande. Slippa köer till vård, omsorg, förskola och Ingelsta Shopping.
Politiker- Prio 1 är klimat och miljö om vi ska kunna överleva. Växtvärk gör bara ont.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa