Är det för lite rock´n´roll i Symfoniorkestern?

När M, KD, L och SD i en debattartikel bemöter mina frågor omkring deras syn på Norrköpings Symfoniorkesters framtid, framkommer inget nytt.

För ett blomstrande kulturliv behövs både bredd och spets. SON bidrar med båda, skriver Christian Widlund (C).

För ett blomstrande kulturliv behövs både bredd och spets. SON bidrar med båda, skriver Christian Widlund (C).

Foto: Calle Slättengren/arkiv

Debatt2023-07-16 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Tror inte Centern på kulturens finansieringsförmåga?"

Man upprepar samma önskan som Borgerlig samverkans gruppledare tidigare har uttalat: Symfoniorkestern (SON) behöver öka sin självfinansiering och hyran för nyttjandet av Louis de Geer ska öka, oavsett om kommunen äger fastigheterna eller inte. 

Frågan kvarstår dock; vad innebär detta uttalande från styret i Norrköpings kommun? Vill man att SONs verksamhet ska öka i takt med att deras intäkter ökar, eller kommer Norrköpings kommun att minska sin del av finansieringen? Hur mycket ska intäkterna öka, 5, 10, 20 miljoner kronor? Hur lång tid har de på sig att öka sin självfinansieringsgrad och vad händer om de inte lyckas? Kommer Norrköpings kommun ändå att minska sitt anslag? Hur ser de här fyra partierna på orkesterns verksamhet? SON har en mycket omfattande verksamhet som förutom de konserter som allmänheten kan köpa biljetter till också omfattar en stor verksamhet riktad till barn och unga, som idag är avgiftsfri. En tänkbar intäktskälla för SON skulle kunna vara att skolorna skulle få betala för den verksamheten. Det skulle i så fall öka självfinansieringsgraden men ändå drabba kommunen som skulle få öka budgetarna till skolorna, eller skulle Norrköpings kommun då avstå från den verksamheten?

Vi i Centerpartiet tycker att SON spelar en mycket viktig roll i kommunens kulturliv. För ett blomstrande kulturliv behövs både bredd och spets. SON bidrar med båda. Samarbetet mellan SON och musikklasserna leder till mycket uppskattade konserter varje år och SONs existens visar att det går att leva på sin musik, för den som vill utvecklas i den riktningen. Det är klart att det går att öka intäkterna genom fler konserter, men då behöver också orkestern ha tillträde till konsertlokaler. Fler samarbeten med andra orkestrar, artister och stora dirigenter skulle också öka attraktiviteten. Vi i Centerpartiet ser också gärna en utveckling av verksamheten med fler samarbeten med kulturgrupper i hela kommunen. Östgötateatern har haft samarbete med bygdegårdarna, kanske kan även delar av orkestern göra föreställningar med andra aktörer runt om i kommunen. Då kan vi inte skära ned anslagen till verksamheten.

Det finns dock en nyhet i debattartikeln. Det är att partierna vill hålla sig på en ”armlängds avstånd” från SONs verksamhet. Det ska vara därför som M, KD, L och SD inte ger några förslag på hur självfinansieringsgraden ska öka och de skriver att det är därför de ”avstår från att peka på vilken repertoar som ska erbjudas”.

Är det alltså där skon klämmer? M, KD, L och SD i Norrköpings kommun tycker inte att Norrköpings Symfoniorkester erbjuder rätt repertoar?! Är det så att ni menar att om SON bara ändrar sin repertoar så skulle de kunna öka sina biljettintäkter och därmed också självfinansieringsgraden? Är det för lite ”Rock’n’roll" i Symfoniorkestern för att M, KD, L och SD ska vilja satsa skattepengar i verksamheten?

Än är det många frågor som kvarstår när det gäller styret i Norrköpings inställning till SON. Kanske är det så att det enda som de fyra partierna är ense om är att SONs självfinansieringsgrad behöver öka. När det för övrigt gäller orkesterns framtid råder det kanske delade meningar? En annan intressant fråga i sammanhanget är vad partiernas regionala företrädare säger om partikollegorna i Norrköpings kommuns utspel? Norrköpings symfoniorkester är ändå hela Östergötlands Symfoniorkester.