Klarar sig verkligen skolan med minskat antal lokaler?

Moderaterna i Norrköping, med Sophia Jarl i spetsen, har i dagarna gått ut med att kommunen kommer lägga ned förskolor och skolor på grund av sviktande elevunderlag och höga lokalkostnader.

Nu när Strömvillan bedömts vara olämplig för unga så finns det heller ingen ersättningslokal där verksamheten kan förläggas utan istället ska det byggas paviljonger på tomten framför huset, med en kostnad på drygt 683 000 kronor i månaden, skriver Lina Cederlöf Lundgren (C), ledamot i Utbildningsnämnden.

Nu när Strömvillan bedömts vara olämplig för unga så finns det heller ingen ersättningslokal där verksamheten kan förläggas utan istället ska det byggas paviljonger på tomten framför huset, med en kostnad på drygt 683 000 kronor i månaden, skriver Lina Cederlöf Lundgren (C), ledamot i Utbildningsnämnden.

Foto: Privat

Debatt2023-03-27 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men i rapporten om planeringsförutsättningar för Utbildningsnämndens verksamheter år 2024 – 2033, som nämnden fick ta del av på nämndsammanträdet den 15 mars, framgår det att antalet barn i grundskoleåldern ökat kraftigt de senaste åren och att det beräknas öka fram till 2024 då kommunen kommer att ha cirka 250 fler barn än vid slutet på 2021. 

Efter 2024 beräknas ökningarna av antalet barn i grundskoleåldern upphöra för att ligga på en mer stabilt hög nivå. 

Antalet födda barn förväntas också öka under kommande år om man jämför med den senaste femårsperioden och inflyttningen till kommunen är högre än utflyttningen, vilket gör att Norrköpings kommun bedöms ha en fortsatt positiv befolkningsutveckling de närmaste tio åren. 

Det är också mindre än ett år sedan som behovet av platser för korttidstillsyn blev så akut att KFUM kastades ut från Strömvillan, trots att Utbildningsnämnden och tillhörande kontor fick indikationer på att huset inte var lämpligt för sådan verksamhet. 

När jag vid flera tillfällen frågade om det inte fanns någon annan lokal som kunde användas för ändamålet så fick jag till svar att det inte fanns, eftersom Utbildningskontoret lider stor brist på lokaler. Nu när Strömvillan bedömts vara olämplig för unga så finns det heller ingen ersättningslokal där verksamheten kan förläggas utan istället ska det byggas paviljonger på tomten framför huset, med en kostnad på drygt 683 000 kronor i månaden.

Utifrån detta undrar jag om det verkligen är så att Utbildningsnämnden klarar sig med färre lokaler?