Anständig död och kvinnosjukvård värd namnet

Liberalernas vallöften i slutspurten handlar om att ”Ingen ska lämnas att dö ensam” och att ”Nu är det kvinnornas tur” för en vård utifrån jämställda värden.

Alexander Höglund och Anna Drake

Alexander Höglund och Anna Drake

Foto: Liberalerna

Debatt2022-09-08 15:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Statistiken talar ett skrämmande tydligt språk. 20 procent av de som avlider på våra sjukhus dör ensamma, det vill säga utan varken någon anhörig, sjukvårdspersonal eller annan medmänniska vid sin sida. Stanna upp vid tanken, läs meningen en gång till. 20 procent dör ensamma på våra sjukhus. 

Faktumet är både skrämmande och oanständigt. Ingen hand att hålla i för den som önskar, ingen medmänniska att dela sina sista tankar med. En värdig vård i livets slutskede bör erbjuda även medmänsklig närvaro. Det vill vi liberaler se till att gå i bräschen för: ingen ska ofrivilligt behöva dö ensam. Därför kommer vi utfästa villkoret att vi ska anställa resurspersoner inom den östgötska hälso- och sjukvården som fungerar som socialt och medmänskligt stöd och är en hand att hålla i för den som snart somnar in på sin sista vila.

Ett annat område som behöver extra politisk omtanke rör kvinnors hälsa och mående. I studie efter studie framkommer att kvinnor får kämpa i vården för att bli tagna på allvar. Tiden för utredning och diagnos för kvinnosjukdomar blir ofta orimligt lång. Mannens kropp och åkommor har genom historien fått tjäna som standard i medicinska läror och forskning. 

Det behövs en mer utvecklad och utbredd kunskap kring kvinnors symptom och besvär rent generellt. Denna form av omedveten diskriminering måste vi systematiskt arbeta bort. Kvinnors sjukdomar behöver vår politiska medvetna prioritering. Problematiken kring åkommor som endometrios, inkontinens, migrän, utbrändhet och graviditetsrelaterade sjukdomar måste prioriteras upp både i sjukvårdsverksamhet och i forskning. 

Att bära och föda barn är också en period i kvinnors liv där politisk handlingskraft behövs. Visste ni att risken för en kvinna att drabbas av psykisk ohälsa är mer än 20 gånger så stor direkt efter graviditeten? Forskningen ger god information om vilka som är utsatta för ökad risk, men vi använder inte kunskapen för att bygga tillräckligt förebyggande vårdstrukturer. Det behövs en förstärkt vårdkedja från graviditeten genom förlossningen till efterkontroller. 

Förlossningsvård och reproduktiv hälsa är en livsviktig del av livet. Varje födande kvinna har rätt till en trygg och säker graviditet och förlossning och även kvinnan ska sedan må bra. Barnmorskorna i Östergötland behöver bli fler, så att arbetsförhållandena blir bättre och för att risken för stress och platsbrist inte ska skapa otrygghet. Nu är det helt enkelt kvinnornas tur.

Liberalerna vill med denna artikel utfästa våra löften för en mer anständig och rättvis vård i Östergötland:

  • Ingen ska ofrivilligt lämnas att dö ensam
  • Kvinnors sjukdomar och hälsa måste prioriteras av sjukvård och forskning.