Ännu mer sjukvård behöver anpassas till individen

I nuläget finns det dessvärre juridiska hinder för att kunna använda hälsodata. Vi är därför positiva till att en statlig utredning nyligen gett förslag på förändringar i regelverk som behövs för att kunna utnyttja hälsodata för att förbättra vården i Sverige, skriver bland andra Lena Jonasson, professor och överläkare Linköpings universitet.
I nuläget finns det dessvärre juridiska hinder för att kunna använda hälsodata. Vi är därför positiva till att en statlig utredning nyligen gett förslag på förändringar i regelverk som behövs för att kunna utnyttja hälsodata för att förbättra vården i Sverige, skriver bland andra Lena Jonasson, professor och överläkare Linköpings universitet.

Hälso- och sjukvården genomgår just nu ett stort skifte, från standardiserade behandlingar och diagnostik till mer individanpassad vård. Det kallas precisionsmedicin och har många fördelar för patienterna.

Debatt 10 januari 2024 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I exempelvis Danmark, Frankrike, Norge och Storbritannien har regeringarna fokuserade satsningar på detta sedan flera år tillbaka. Det behöver också Sverige, som i nuläget ligger efter. 

Nästa år ämnar regeringen lägga fram inriktningen för politiken de kommande åren när det gäller forskning och innovation. Vi föreslår att det i denna ingår en samlad satsning i form av ett nationellt 10-årsprogram för forskning och implementering av precisionsmedicin. 

Precisionsmedicin används redan med gott resultat inom till exempel sällsynta sjukdomar och cancer. För att dra ökad nytta av fördelar i form av tidig diagnostik, effektivare behandlingar och mer jämlik vård behöver forskning och implementering stärkas inom dessa områden, men även inom andra stora sjukdomsområden, som exempelvis kardiovaskulär sjukdom.

Eopinionsundersökning som Forska!Sverige beställt visar att över 65 procent av Sveriges befolkning anser att politikerna bör investera i och aktivt arbeta för införande av precisionshälsa i rutinvården. Endast sju procent svarar nej.

I nuläget har ett antal precisionsmedicinska centrum startats i landet. Utveckling av dessa regionala centrum är mycket viktig. Dessvärre har de utmaningar vad gäller finansiering och tillgång till olika typer av kompetens. För effektiv användning av skattemedlen och för att säkra en jämlik implementering av precisionsmedicin behövs en samlad nationell satsning där både resurser och kompetens kan delas och där samarbete mellan dessa centrum och andra aktörer underlättas. 

En viktig del av precisionsmedicin är att dra nytta av hälsodata för att förbättra vården och den medicinska forskningen. Opinionsundersökningen visar att 87 procent av Sveriges befolkning är positiva till att dela sin hälsodata på ett integritetssäkert sätt, i syfte att främja forskning och vård.

I nuläget finns det dessvärre juridiska hinder för att kunna använda hälsodata. Vi är därför positiva till att en statlig utredning nyligen gett förslag på förändringar i regelverk som behövs för att kunna utnyttja hälsodata för att förbättra vården i Sverige. Vi uppmanar politikerna att snarast gå vidare med förslagen. 

Sverige är mitt i en mängd svåra utmaningar. Trots detta fortsätter sjukvården, enligt Novus, att vara befolkningens viktigast sakpolitiska fråga. Det är därmed politikernas ansvar, både i Östergötland och på nationell nivå, att säkerställa att Sverige kommer i kapp våra grannländer. 

Vi uppmanar därför till en samlad politisk satsning i form av ett 10-årsprogram för forskning och implementering av precisionsmedicin på nationell nivå. Det kräver samarbete med regionerna och vi uppmanar därför även politikerna i Östergötland, som ansvariga för vården, att skapa utrymme för denna satsning i syfte att förbättra både kvalitet och tillgång.

Fler källor/länkar: 

Utredning om sekundäranvändning av hälsodata: Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning - Regeringen.se

”Sjukvården fortsätter att vara svenska folkets viktigaste sakpolitiska fråga (62%)” Novus: Viktigaste politiska frågan November 2023 - Novus - Kunskap och undersökningar


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa