Alla kan inte räkna med goda livsvillkor.

Löftet om att stärka folkhälsan genom god tillgång till friluftsliv och rekreation stämmer illa med planerna på vindkraftsindustrier i norra länet, skriver representanter för Hälsogruppen i RVNO.
Löftet om att stärka folkhälsan genom god tillgång till friluftsliv och rekreation stämmer illa med planerna på vindkraftsindustrier i norra länet, skriver representanter för Hälsogruppen i RVNO.

Målbilden för Östergötlands nya utvecklingsstrategi är ”Goda livsvillkor i Östergötland”Det finns ett antal prioriterade områden för att nå den målbilden.

Debatt 26 oktober 2021 14:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

”Dags för Region Östergötland att ta på sig ledartröjan" NT 21/10

Det handlar bland annat om att skapa attraktiva livsmiljöer, knyta samman Östergötland, ta tillvara det goda läget och att arbeta för ett grönare Östergötland; vilket vi antar betyder att värna om den gröna vackra naturen.Samtidigt planeras ett flertal stora vindkraftsindustrier i Norra Östergötlands Kolmårdsskogar, vackra naturområden och i bebodda trakter.
Detta resulterar i skövling av naturen och att tillgängligheten till rekreationsområden försämras. Många invånare både i Norrköpings och Finspångs kommuner drabbas och kan därmed inte räkna med goda livsvillkor.Det stämmer också dåligt med löftet om att detta ska vara en region där ”vi stärker folkhälsan genom god tillgång till friluftsliv och rekreation” och där det i strategin fastslås att ”hela Östergötland ska få plats i utvecklingsstrategin. Stad och land, stora och små kommuner.”

Hälsogruppen i Rättvisa Vindar Norra Östergötland
Agneta Lundén Leg barnmorska
Ulla Heine Leg läkare och specialist i allmän medicin och psykiatri
Yvonne Lindberg Hälsa o Friskvård
Anna Doggsen Kurator och lärare i psykologi


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa