Alla brottsoffer och vittnen måste få tidigt stöd

Polisen ska på ett effektivt sätt se till att alla brottsoffer och vittnen får information om brottsofferstödsverksamheten, skriver Kent Fernström, ordförande Brottsofferjouren Östergötland.
Polisen ska på ett effektivt sätt se till att alla brottsoffer och vittnen får information om brottsofferstödsverksamheten, skriver Kent Fernström, ordförande Brottsofferjouren Östergötland.

Brottsofferjourens (BOJ) främsta syfte är att se till att alla brottsoffer, anhöriga och vittnen i Sverige erbjuds ett skyndsamt, likvärdigt och högkvalitativt stöd.

Debatt 22 februari 2021 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I mer än 30 år har vår organisation genom personlig kontakt med stödsökande över hela landet fått en fördjupad kunskap om brottsoffers behov och situation samt om brister i samhällets skyddsnät och på olika områden inom rättsväsendet. Brottsofferjouren (BOJ) ger stöd till över 70 000 brottsutsatta varje år och är därför unikt lämpade att agera röstbärare på både nationell, regional och lokal nivå för brottsoffer, anhöriga och vittnen i syfte att påverka och förbättra deras situation.

 

Vi anser att förundersökningskungörelsen ska förtydligas kring polisens skyldigheter gentemot de som anmält eller bevittnat brott.

Polisen ska på ett effektivt sätt se till att alla brottsoffer och vittnen får information om brottsofferstödsverksamheten.

 

Det finns behov av ett närmare samarbete och regelbundet informationsutbyte mellan polisen och Brottsofferjouren i syfte att hitta bättre och effektivare metoder för förmedling av ärenden som både minskar den administrativa bördan för polisen och förkortar tiden mellan anmälan och stödkontakt för brottsoffret.

 

Vidare anser vi att förundersökningskungörelsen ska kompletteras så att även vittnen får information av polisen och erbjuds kontakt med stödverksamhet redan vid den första kontakten med polisen. 

Att bevittna ett brott kan nämligen vara omtumlande eller till och med traumatiskt, oavsett om man ska vittna i domstol eller inte.

 

Tidig kontakt med stödorganisationer gör att vittnen får tydlig information, svar på sina frågor och en bättre förståelse för sin roll i rättsprocessen. 

Trygga och välinformerade vittnen underlättar all straffrättslig handläggning och bidrar till en ökad rättssäkerhet.

Ämnen du kan följa