Äldre ska kunna klara sig längre med stöd i eget boende

Centern måste svara på om de är beredda att tumma på kvalitén på omsorgen för att de äldre ska kunna bo kvar i Skärblacka, svarar Patrik Palm (M) ordförande i vård- och omsorgsnämnden i en replik.

Centerpartiet behöver rannsaka vad man själva drev igenom för beslut när man satt vid makten och hur de påverkar Skärblacka, tycker Patrik Palm (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Centerpartiet behöver rannsaka vad man själva drev igenom för beslut när man satt vid makten och hur de påverkar Skärblacka, tycker Patrik Palm (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Foto: Thomas Möller

Debatt2024-03-19 17:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Det är uppenbart att BS inte tänker satsa på landsbygden" NT 8/3

Centerpartiet skriver i en debattartikel att de anser att kommunen borde bygga ett nytt särskilt boende för äldre (SÄBO) i Skärblacka i samband med att 26 platser försvinner på Hallegården eftersom fastigheten är utdömd och inte längre kan användas.

Förutom att den utredning kommunen gjort beskriver att ett nybygge i området skulle vara dyrt då kommunen får betala för tomma platser och att det skulle innebära stora bemanningsproblem så är det viktigt att komma ihåg att det fortsatt kommer finnas kvar ett SÄBO Skärblacka med 65 lägenheter. 

Centerpartiet behöver rannsaka vad man själva drev igenom för beslut när man satt vid makten. I och med att man drev igenom att det i innerstaden skulle byggas ett nytt SÄBO med 80 platser så blev konsekvensen att det behov som uppstår när Hallegården rivs fångas upp av det nya boende inne i staden som Centerpartiet själva drivit igenom.

Om man ändå skulle bygga ett nytt SÄBO i området skulle kommunen sannolikt få kostnader på upp emot 20 miljoner varje år som inte går till någon vård eller omsorg utan som bara går till att betala för tomma platser. 

De 20 miljonerna skulle då innebära att vård och omsorgsnämnden måste bestämma sig för vilka vård och omsorgsinsatser kommunen ska sluta med för att istället finansiera tomma platser. Det valet vill vi inte göra och vi har ännu inte heller fått höra från Centerpartiet vad de vill dra ner på för att finansiera det hela.

Centerpartiet har inte heller förklarat vad de därutöver vill dra ner på för insatser för att finansiera deras budget till vård och omsorgsnämnden som idag innebär cirka tio miljoner mindre till nämnden än i Borgerlig Samverkans budget. 

Redan idag har kommunen bemanningsproblem av våra boenden i ytterområdena. Det är svårt att locka dit personal och det är särskilt svårt att locka välutbildad personal. Ett nytt SÄBO i området skulle alltså innebära att kommunen kommer få svårt att hitta utbildad personal och tyvärr särskilt svårt att hitta personal med spetskompetens. 

De problemen påverkar så klart kvalitén på omsorgen av våra äldre så Centerpartiet behöver antingen förklara varför de är beredda att kompromissa med kvalitén i omsorgen eller vad de sitter på för lösningar gällande bemanningsproblematiken som kommunen tidigare inte lyckats identifiera.

I Skärblacka finns även servicelägenheter för äldre. Det handlar om lägenheter som är anpassade utifrån äldres behov där man har personer i sin egen ålder som grannar och där man kan ha gemensamma utrymmen för gemenskap. Det här är en sak som är intressant att inte bara behålla utan även utveckla. 

Det i kombination med att det är viktigt att än mer fokusera på förebyggande och tidiga insatser kan innebära att det framöver kan vara möjligt att på nya sätt möta äldres behov framöver. Kanske handlar det då inte om att bygga ett nytt SÄBO utan boende där man stärker upp med insatser för att äldre ska kunna klara sig längre med stöd i ett eget boende. 

Det här är saker jag tycker är intressant att titta mer på, inte bara för Skärblacka utan även andra områden i kommunen.