Aktieägda skolor ska tvingas ha en buffert

Florian Aranda (SD) gruppledare kommunfullmäktige i Norrköping.
Florian Aranda (SD) gruppledare kommunfullmäktige i Norrköping.

Det vore klädsamt ifall Socialdemokraterna slutade att skylla ifrån sig på andra partier i allmänhet, och på Sverigedemokraterna i synnerhet, skriver Florian Aranda (SD) och Patrick Reslow (SD) i en replik.

Debatt 23 februari 2021 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Sluta blunda för skolmarknadens avarter" NT 14/2

Vinstuttagen i skolor är ett resultat av borgerlig avreglering, samt de förändringar av skolpengen i Skollagens 8 § som Socialdemokraternas egen Göran Persson drev igenom. Allt detta skedde långt innan Sverigedemokraternas riksdagsinträde. De vinstuttag som Socialdemokraterna förfasar sig över är således en konsekvens av den egna politiken. Det är dags att någon synar socialdemokraternas höga svansföring i debatten, att tonläget blir mer nyanserat och vuxet, samt att fokus flyttas till dem som skolan ska tjäna, nämligen landets elever. 

 

Läsåret 2019/20 gick drygt 100 000 grundskoleelever och 170 000 gymnasieelever i friskola och uppskattningsvis 70 procent av dem går i aktieägda skolor. Det kan man tycka vad man vill om, men där är vi idag. Varför tvingas ingen som ropar om att krossa marknadsskolorna berätta vad man vill göra med dessa elever? Var är eleverna i debatten? Trivs de i sina friskolor? Faktum är att Sveriges elever ger friskolor, oavsett driftsform, betydligt bättre omdömen när det kommer till upplevd trygghet, studiero, elevomsorg och trivsel. Resultat från PISA visar dessutom att elever i fristående skolor presterar bättre i alla uppmätta ämnen. 

Sverigedemokraterna står på elevernas sida. Vi vill att eleverna ska vara trygga, omges av studiero och rustas med så mycket kunskaper som möjligt inför framtiden. Elevernas behov är primärt. Skolform är sekundärt. Med det sagt vill vi införa åtgärder som minskar möjliga vinstmarginaler. Varje aktieägd skola ska tvingas ha en rejäl buffert som gör att skolan kan drivas vidare vid konkurs till dess eleverna hittar en ny studieplats och denna buffert ska godkännas av Skolinspektionen. Höga krav ska ställas på lärarbehörighet och adekvat utbildad övrig personal, och all ägarprövning vid nystart och ägarbyte ska genomgå rigorös kontroll. Ytterligare krav som garanterar kvalitet kan diskuteras. 

 

Socialdemokraterna menar att lösningen på många av skolans problem finns i utredningen om en mer likvärdig skola. Endast den som låter ideologiska hänsyn trumfa svenska barns rätt till trygghet, studiero och god kunskapsinhämtning kan dra en sådan slutsats. 

Ämnen du kan följa