Absurd skillnad i fördelningen till skolorna

Skolor i medelklassområden tilldelas betydligt mindre resurser än skolor i socialt utsatta områden, skriver Sophia Jarl (M) oppositionsråd.
Skolor i medelklassområden tilldelas betydligt mindre resurser än skolor i socialt utsatta områden, skriver Sophia Jarl (M) oppositionsråd.

Oppositionsrådet Sophia Jarl (M), fortsätter debatten om hur kommunens skattepengar fördelas mellan olika områden.

Debatt 21 april 2021 20:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"En likvärdig skola går före skattesänkning" NT 18/4

Olle Vikmång, Kikki Liljeblad och Maria Sayeler, alla socialdemokrater ställer moderata förslag om sänkt kommunalskatt mot välfärdens kvalité och  passar samtidigt på att lyfta fram att jag vill privatisera mer av kommunens verksamheter. 

Socialdemokraterna har rätt i sin analys. Det är inget varken jag eller någon annan moderat skäms för. Vi vill sänka kommunalskatten och vi vill att fler lokala företag släpps in som samarbetspartners till kommunen. Att sänka kommunalskatten är ett sätt att förbättra marginalerna för de med lägst inkomst och att låta företag sköta delar av kommunens verksamheter. Det ger möjlighet för företag att växa och därmed fler arbetstillfällen. Det är märkligt att socialdemokraterna väljer att gå till angrepp mot sådana åtgärder. 

Nog om skatt och företag. Jag vill uppehålla mig runt att den socialdemokratiska trion inte vill kännas vid hur ojämlikt de fördelar skatteresurser mellan kommunens skolor. I min tidigare artikel skrev jag om att socialdemokraterna inte tycks se medelklassens barns behov. Skolor i medelklassområden tilldelas betydligt mindre resurser än skolor i socialt utsatta områden. Detta menade Vikmång, Liljeblad och Sayeler var en grov överdrift. 

Vi kan jämföra vad elever på Vikbolandsskolan får i förhållande till elever i Hageby på Klingsborgsskolan. Ett typiskt medelklassområde kontra ett socialt utsatt område. 

Givetvis kan det finnas en rimlighet i att socialt utsatta områden får en något högre ersättning för att fler elever har svårigheter att klara skolan. Men skillnaden på Vikbolandsskolan mot Klingsborgsskolan är absurd. Den totala ersättningen för en elev är 25 000 kronor högre per läsår på Klingsborgsskolan. (Utbildningskontorets rapport Högstadiet, intäkter per elev budget 2021).

När det kommer till den särskilda ersättning som kallas strukturpeng skiljer det hela 15 000 kronor med fördel Klingsborgselever per år. Just strukturpengen blir mycket avgörande mellan dessa två skolor. På totalen får Vikbolandsskolan 200 000 kronor i strukturpeng för alla sina elever medan Klingsborgsskolan får nästan sex miljoner kronor per år. Roar man sig med att räkna ut skillnaden i procent så får en elev på Klingsborgsskolan 1600 procent mer i strukturpeng än en elev på Vikbolandet. 

Nu ligger dessa siffror på bordet och var och en kan bedöma om jag överdrivit. Jag vill gärna fortsätta debatten och tror att den kan bli bättre nu när även socialdemokraterna har möjlighet att utgå ifrån fakta. 

Ämnen du kan följa