500-årsjubileum värt att uppmärksamma i varje kommun

Den 6 juni firade vi Sveriges nationaldag och just i år firade vi extra mycket.

Världen för 500 år sedan var något annat än världen av i dag, men principer som vuxit fram genom seklerna, erfarenheter som historien gett och kunskapen om vad som format vårt land är relevanta även i vår tid, skriver talmannen Andreas Norlén.

Världen för 500 år sedan var något annat än världen av i dag, men principer som vuxit fram genom seklerna, erfarenheter som historien gett och kunskapen om vad som format vårt land är relevanta även i vår tid, skriver talmannen Andreas Norlén.

Foto: Viktor Löfgren

Debatt2023-07-16 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det var 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung i Strängnäs. Detta 500-årsjubileum är värt att uppmärksamma och det behöver inte ske just den 6 juni utan kan göras när som helst under året i hela Sverige. Jag skriver här för att uppmuntra till det.

Vårt land steg fram ur historiens dimmor för kanske tusen år sedan i form av en löst sammanfogad federation av landskap. År 1397 ingicks Kalmarunionen mellan Danmark, Norge och Sverige. Danmark var det ledande landet och kung Kristian II bestämde sig för att ta ett fast grepp om makten. Det slutade med Stockholms blodbad 1520.

In på scenen: Gustav Eriksson Vasa. Hans uppror blev framgångsrikt och den svenska eliten valde honom till kung den 6 juni 1523. Mötet i Strängnäs har ibland kallats en riksdag, men hade inte bred social representation eller bred politisk diskussion.

Genom valet vreds rodret på statsskutan 180 grader. Sverige lämnade Kalmarunionen och blev åter en självständig stat. Sverige fick en stark centralmakt och så har det förblivit. Sverige blev inte ett lydrike och inte en förbundsstat. Kungavalet innebar ett så grundläggande vägval för vårt land att det hade lika stor betydelse för allt som sedan hände som 14 juli 1789 för Frankrike eller 17 maj 1814 för Norge.

Därmed finns det goda skäl att fira detta 500-årsjubileum och goda skäl att 6 juni är vår nationaldag. Jag hoppas att Sveriges kommuner och andra aktörer tar fasta på jubileet. Det kan göras när som helst under året, när det passar varje kommun och dess historia. En tanke kan vara att lyfta fram kommunens utveckling under dessa 500 år.

Riksdagen uppmärksammar jubileet under rubriken Riksdagen under 500 år. Vi belyser genom jubileumsbok, skolmaterial, hemsida och affischutställning hur Sveriges styrelseskick har vuxit fram. 

På detta arv vilar vårt land, liksom det vilar på värden som demokrati och rättsstat, fred och frihet. Händelserna för 500 år sedan minner oss om vikten av varje lands rätt att gå sin egen väg, utforma sina institutioner och bygga demokratin.

Världen för 500 år sedan var något annat än världen av i dag, men principer som vuxit fram genom seklerna, erfarenheter som historien gett och kunskapen om vad som format vårt land är relevanta även i vår tid.

Därför är det viktigt att veta vad som hände den 6 juni 1523 och därför är det riktigt att varje år uppmärksamma denna märkesdag som också, och just därför, är Sveriges nationaldag.