En ansvarsfull budget i en tuff tid

En ansvarstagande och realistisk budget för Norrköping. Det har varit målet när Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna i Borgerlig Samverkan tagit fram det budgetförslag som nu ska beslutas om på kommunfullmäktige i juni och först i kommunstyrelsen denna vecka.

Den budget vi nu lägger fram är en realistisk budget som utgår från det ekonomiska läget i vår omvärld men också möjligheterna inom kommunen att effektivisera våra skattemedel, skriver Eva-Britt Sjöberg (KD), Sophia Jarl (M) och Monica Holtstad (L).

Den budget vi nu lägger fram är en realistisk budget som utgår från det ekonomiska läget i vår omvärld men också möjligheterna inom kommunen att effektivisera våra skattemedel, skriver Eva-Britt Sjöberg (KD), Sophia Jarl (M) och Monica Holtstad (L).

Foto: Michael Bercu/Eva Jensen/Widar Andersson

Debatt2024-06-03 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Trots ett tufft ekonomiskt läge kommer vi prioritera barn och ungdomars möjlighet till bra utbildning en meningsfull fritid och att inte fler unga rekryteras av kriminell verksamhet. 

Med stöd av en borgerlig regering, som genomfört nödvändiga åtgärder, för att dämpa inflationen har vi nu bättre förutsättningar att presentera en budget för Norrköping som både tar ansvar för det akuta brottsförebyggande arbetet och för det mer långsiktiga. Vi fokuserar också på en skola av hög kvalité, där vi prioriterar behöriga lärare, och möjligheter till en meningsfull fritid för alla barn och unga.

Kommunen har sedan flera år en kostnadskostym som är högre än kommunens intäkter och prisnivåerna är fortsatt höga. Det slår igenom i alla kommunens verksamheter. Tillsammans med en vikande befolkningsutveckling gör de ekonomiska förutsättningarna att kommunens verksamheter behöver anpassa sig. 

Den budget vi nu lägger fram är en realistisk budget som utgår från det ekonomiska läget i vår omvärld men också möjligheterna inom kommunen att effektivisera våra skattemedel. 

Kommunens verksamheter får gemensamt ta ansvar för att ställa om. Det är viktigt att vi använder våra gemensamma skattemedel där de gör mest nytta. Socialnämnden, som ansvarar för bland annat brottsförebyggande arbete, och Utbildningsnämnden, som har ansvar för skolan, undantas från det effektiviseringskrav kommunfullmäktige tidigare beslutade om. 

Även Kultur- och fritidsnämnden får ett sänkt effektiviseringskrav 2025, från två procent till en och en halv procent, samt Vård och omsorgsnämnden som får ett sänkt effektiviseringskrav från två till en procent. 

Ovanstående är ett resultat av att arbetet, under 2024, varit målinriktat och vi har kunnat sänka kostnader. Arbetet har gått enligt plan och vi kan nu lätta något på de tidigare beslutade effektiviseringskraven på 202 miljoner. Det har lönat sig att jobba med en styrning och ledning och att bringa ordning och reda i ekonomin. Vi använder nu utrymmet till att alla barn får möjlighet att skapa sig en framtid. 

Följande fyra punkter prioriteras i budgeten för 2025: 

  • Satsningar på barn och unga trots ekonomiska utmaningar
  • Kostnader och intäkter i balans för en ansvarsfull ekonomistyrning
  • Färre ambitionshöjningar – vi håller i stället i det som fungerar bra 
  • Fortsätta arbeta med att genomföra Borgerlig Samverkans politiska program för mandatperioden 2022–2026

Vi befinner oss i en svår situation, både med det ekonomiskt tuffa läget, men också den gängkriminalitet som vill förstöra för våra invånare. 

Nu lägger vi grunden för ett stabilt Norrköping och tar ansvar för Norrköping och kommunens ekonomi. Norrköpingsborna kan känna sig trygga i att Borgerlig Samverkan, med stöd av Sverigedemokraterna, fortsätter den nödvändiga omställningen i kommunens verksamheter samtidigt som vi prioriterar inför framtiden. Vårt förslag till budget visar det.