De små stegens tyranni kan leda till ofrihet

Så kallade religiösa skolor har ofta varierande etnisk sammansättning av eleverna och trygg skolmiljö, menar debattören Gunnar Asserhed.

Debatt 16 januari 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige har upphöjt Barnkonventionen till lag. Konventionen syfte är att stärka barns trygghet och ställning i samhället. Samtidigt vill S-MP-regeringen förbjuda nyetablering av konfessionella så kallade religiösa friskolor. Detta blir ett hån mot Barnkonventionen.

Med all rätt har Sveriges kristna råd, som representerar alla kristna kyrkor i Sverige, reagerat mot regeringens planer. Troende och religion borde istället ses som en tillgång för samhället. 

Som liberal och kristen stödjer jag helt och fullt Sveriges kristna råds starka kritik. Det finns dessutom flera viktiga liberala argument mot att förbjuda religiösa friskolor. Rätten till religion är en hörnpelare i liberalismen. 

1. Det är diskriminerande att utan urskiljning införa kollektivt utpekande och misstänkliggörande av konfessionella friskolor och ett hot mot religionsfriheten som i Sverige är grundlagsfäst.

2. Det är ett tydligt avsteg från Barnkonventionen och Europakonventionen som ger föräldrar och barn rätt att välja utbildning utifrån tro och tradition. Att kränka båda dessa konventioner fjärmar Sverige från arbetet för mänskliga rättigheter.

3. 80 procent av de konfessionella grund-och gymnasieskolorna är kristna och har få om än några anmärkningar från Skolinspektionen. De är ofta små lokalt och ideellt förankrade enheter, välskötta och följer skollagen. De skolor som har haft anmärkningar är några få med muslimsk inriktning. Varför inte vidta lämpliga åtgärder för att få dessa skolor att fungera istället för detta kollektiva urskiljningslösa förbud som drabbar oskyldiga.

4. Sverige har redan ögon på sig när det gäller antisemitism med särskilda internationella granskare, som varit fallet i Malmö. Hur kommer det att uppfattas att judiska skolor ska stoppas i Sverige.

5. Kommunala skolors problem kan ha olika orsaker men enligt undersökningar mår flera ungdomar än tidigare dåligt. Istället för att ta itu med detta påstår regeringen att religiösa friskolor är ett stort problem. Sanningen är att så kallade religiösa skolor ofta har varierande etnisk sammansättning av eleverna och trygg skolmiljö.

Jag hoppas att alla som är för religionsfrihet och internationella konventioner som ger rätt till religion går samman och säger nej till att förbjuda så kallade religiösa skolor. Vad kan bli nästa steg i att inskränka mänskliga fri och rättigheter. De små stegens tyranni kan leda till ofrihet och ett hårdare samhälle. Att ha en tro på godhet, mångfald och tolerans är viktigt för ett mänskligare samhälle.

Gunnar Asserhed, kristen och liberal

Ämnen du kan följa