Att nyttja gamla förrättningar är inte att se framåt

Kommunen, Karin Jonsson (KJ), har nu presenterat ett förslag där kommunen vill fortsätta att behandla invånarna olika.

Ett antal vägföreningar har gemensamt skrivit en debattartikel där de menar att kommunen särbehandlar.

Ett antal vägföreningar har gemensamt skrivit en debattartikel där de menar att kommunen särbehandlar.

Foto: Mostphotos

Debatt2021-08-04 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De drabbade är återigen vi som bor i de områden som inkorporerades 1971. KJ vill enligt förslaget fortsätta att särbehandla de boende i de tidigare kommunerna, som Kvillinge, Skärblacka, Kimstad mfl yttersamhällen. 2020 beslutade kommunfullmäktige (KF) med KJ i spetsen att riva upp de tidigare KF- besluten, från 2007 och 2009, att ta över ansvaret och kostnaderna för de stora vägföreningarna. KF beslutade även att riva upp beslutet som gett ett visst bidrag till de stora VF för att sedan ge Tekniska Nämnden detta uppdrag. 

Kommunens förslag går ut på att överföra ytterligare ansvar på de största VF:arna. Nu skall skötsel av grönområden, allmänna platser, skogsområden enligt förslaget utföras av VF:arna. 

I förslaget som presenterades den 2 juni framkom att ansvarsomfattningen ökar, i en del fall avsevärt, medan bidragsdelen minskar. Det innebär att kostnaderna, som inte är kända, skall betalas av oss boende i yttersamhällena. 

Kommunen informerade att nuvarande bidrag kan försvinna helt. Förutsättningen för bidrag är att Tekniska nämnden har pengar över i kassan och erhållit pengar i sin årsbudget. 

Orättvisorna eller ojämlikheten för oss boende i yttersamhällena kommer att öka. Vi betalar samma kommunalskatt som invånarna i de mera centrala villaområdena inklusive Lindö. Vi skall fortsätta att betala det KJ 2020 angav att kommunen inte har råd med. De 8 största VF har från och med 1998 till i år betalat 288 miljoner i dagsvärde fördelat på ca 6000 fastighetsägare. 

I de så kallade utvecklingsområdena, yttersamhällena, kommer kommunen att förlägga större delen av sin expansion. Trots det så skall vi boende tilldelas ytterligare ansvar och kostnader. Detta är inte lika hantering av oss invånare i Norrköping!

Kommunen tar under året över Norsholms VF enligt tagna beslut. Kommunen ansåg med hänsyn till dagens lagar inte kunna fördela ansvaret för Svärtinge Skogsbacke till en befintlig eller en ny vägförening. Trots det bygger kommunen ut yttersamhällena och lägger ansvaret och kostnaderna på oss redan tungt belastade yttersamhällen som Åby-Jursla, Skärblacka, Kimstad, mfl trots att de planerade utbyggnaderna totalt sett är mycket större än Svärtinge Skogsbacke. 

Det stämmer inte med vad de gällande lagarna avser. Kommunen måste hantera alla invånare lika. Det är vad lagen anger! Att nyttja gamla förrättningar som gjordes långt före dagens lagar är inte att se framåt KJ!

Bakom artikeln står:

Kvillinge villaägareförening, Herstadbergs VF, Kimstads VF, Kolmårdens VF, Ljunga VF, Skärblacka VF, Strömsfors VF, Östra Husby VF, Övre Svärtinge VF, Villaägarna Norrköping.