Tre steg för bättre balans i Sverige

Det är tre problemområden som om de tas bort skulle gynna hela sydöstra Sverige. Från Trelleborg till Norrköping. Det skriver Harald Hjalmarsson, Regionförbundet Kalmar län, Mats Johansson, Region Blekinge, Jan Owe-Larsson, Regionförbundet Östsam, Pia Kinhult, Region Skåne och Stephan Müchler, Sydsvenska Industri och Handelskammaren.

1 mars 2012 00:00

Södra Sverige lider av en kraftig obalans. En osynlig gräns skär rakt genom Sverige från Göteborg till Västervik och hela vägen ner till Trelleborg. Det finns en blomstrande västsida och en östsida i skuggan. Denna obalans skadar utvecklingen i öst och hämmar dessutom tillväxten
i väst. Hela södra och på längre sikt hela Sverige vinner på att balansera sidorna. Vi som här representerar länen på östsidan har identifierat tre flaskhalsar som måste åtgärdas.

Det finns mycket konkreta exempel på vilka konsekvenser eftersatt infrastruktur leder till för människorna i regionen. Halland har på 100 år fördubblat sin befolkning. Blekinge har på samma tid inte ökat alls. Men goda förbindelser
i Blekinge hade utvecklingen sett annorlunda ut. Många orter i sydöstra Sverige har börjat betrakta sin region och sin omgivning som världens ände. Arbetspendlingen är hotad av dålig trafik. Det blir svårt för våra företag att anställa personal. Ungdomarna ser ingen framtid i sydöstra Sverige.

Infrastruktur handlar inte om asfalt, bredden på vägrenen eller trafikplatsers placering. Infrastruktur handlar om att kunna arbetspendla. Det handlar om att kunna hämta barnen på dagis. Det handlar om att kunna driva ett livaktigt företag där jag bor.

Infrastruktursatsningar är svåra att hantera politiskt. Det handlar om långsiktiga projekt som sannolikt inte ger effekt under den mandatperiod som beslutet fattas under. När det fungerar så blir det snabbt en vardag. En väl fungerande och tillväxtstimulerande vardag, men likväl vardag. Framgångsrik infrastruktur möts inte av rungande applåder utan tyst och stabil tillväxt.

Vi representerar intressenterna kring E22. Vägen går från Trelleborg till Norrköping via Blekinge och Kalmar län. Givetvis vill vi bygga ut hela
E22 till fyrfilig motorväg. Vi kan också visa på en god ekonomi i det. Vi kan visa att runt 70 personer färre per år skulle förolyckas i trafiken. Vi kan visa hur uppemot 60 000 nya jobb kan skapas.

Men, vi vill också visa att vi förstår utbyggnadens komplexitet. Vi har därför identifierat de tre svåraste flaskhalsarna. Det är tre problemområden som om de tas bort skulle gynna hela sydöstra Sverige. Från Trelleborg till Norrköping. Det är en bra början på hur vi balanserar och bygger tillväxt.

De aktuella projekten är förbifart Söderköping, Björketorp-Nättraby och slutligen Fjälkinge-Gualöv. Vi kommer att bjuda in representanter från regeringen och Trafikverket för att diskutera detta vidare under året. Kör gärna bil på från Trelleborg så ses vi i Norrköping, då ser ni vad vi menar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!