Vänsterpolitik med stora konsekvenser

Att Vänsterpartiet bedriver en företagsfientlig politik är välkänt. Vilka konsekvenser det kan få verkar dock inte bekomma partiledaren.

1 augusti 2014 15:12

För en dryg vecka sedan skrev entreprenören Dan Olofsson en debattartikel i Dagens Industri (24/7) i vilken han ställde en rad frågor till partiledare Jonas Sjöstedt (V). Det Olofsson undrade över var hur Vänsterpartiets käpphäst att förbjuda vinster i välfärden – en fråga partiet driver mycket hårt – ska kunna realiseras och de påföljande konsekvenserna hanteras.

När V diskuterar privata välfärdsaktörer så framkommer en bild av giriga storkapitalister som endast har en avsikt med att bedriva sin verksamhet, nämligen att roffa åt sig så många skattekronor som möjligt. Att det finns många små företag, stiftelser och organisationer i denna sektor, varav många drivs av kvinnor, är ofta något som ofta förbises.

På liknande sätt väljer också Sjöstedt att besvara Olofssons debattartikel. Om Olofsson skriver Sjöstedt: ”det andra som gör Dan Olofsson orolig är såklart förbudet mot att plundra välfärdsverksamheter på skattepengar” (DI 28/7) .

I sin text målar han upp bilden av vänsterpolitikerna (som förmodligen med glädje skulle införa ytterligare vinstförbud om de fick chansen) som goda, medan entreprenörer har onda avsikter. Omtanke ställs mot girighet.

Det är inte särskilt förvånande att Sjöstedt argumenterar på detta sätt. Att skapa bilden av sig själv och sitt parti som den goda kraften som strider mot det onda storkapitalet är tacksamt och en klassisk vänsterretorik.

Han verkar dock inte särskilt intresserad av att klargöra vad som kommer att hända med 160 000 anställda och de drygt 11 000 företag som verkar inom välfärdssektorn. Om det faktiskt vore så att de privata aktörerna bedrev en verksamhet som höll en lägre nivå än den offentliga och personalen vantrivdes, skulle frågeställningen vara annorlunda. Men är det verkligen fallet? Frågar man V är säkert svaret ja, men som Olofsson skriver finns det ingen stor undersökning som visar på att välfärdsföretagen i gemen skulle leverera en sämre kvalitet än den offentliga verksamheten. Sjöstedt låter sina socialistiska principer gå ut över en väl fungerande verksamhet.

V har länge bedrivit en företagsfientlig politik. Det är trist att Sjöstedt vägrar se många företagares situation. En företagare tar risker, investerar egna pengar och måste själv ta konsekvenserna om verksamheten går dåligt. Framgångsrika företag gynnar inte endast ägaren, utan skapar också nya arbetsmöjligheter och skatteintäckter. Att ha V-ministrar i regeringen efter nästa val, vore en smärre katastrof för det svenska företagsklimatet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrköpings Tidningar augusti