Moraliskt haveri

19 februari 2019 04:00

Om president Donald Trump kan sägas mycket. En sådan sak är att han ofta har ändrat ståndpunkter. När det kommer till frågan om abort kan skönjas en tydlig skiftning mellan en yngre och en äldre Trump.

Det är upp till var och en att avgöra om det är en etisk-religiös omprövning som ligger till grund för hans nya uppfattning i frågan, eller om han insåg att en abortkritisk hållning var nödvändig för att säkra stöd av Förenta staternas kristna väljare. Oaktat vilket, har denna hållning – och inte minst den dåvarande presidentkandidatens kompakta stöd bland evangelikala väljare – orsakat ramaskri på vänsterkanten. Om abortfrågan i USA inte var tillräckligt polariserad tidigare är den det nu. Sveriges abortdebatt är en västanfläkt jämfört med den amerikanska.

Konsten att försöka ta maximalt avstånd från Republikanernas politik har lett fram till att delstaten New York, som styrs av Demokraterna, har beslutat att tillåta så kallade sena aborter, vilka nu alltså får utföras i tredje trimestern. I praktiken innebär det att barn rent juridiskt kan aborteras minuten före deras planerade födsel i vecka 40. Delstaten har alltså legaliserat infanticid, barnamord.

En sådan sen abort måste godkännas av en läkare och motiveras med skydd av kvinnans hälsa. Att kvinnans hälsa skulle vara i fara behöver dock inte innebära att det skulle vara livshotande. Sedan avgörandet ”Doe vs Bolton” i USA:s högsta domstol innefattar begreppet hälsa också psykiskt välbefinnande, känslor, familjesituation och kvinnans ålder. Det är med andra ord ett begrepp som i praktiken kan bli tämligen elastiskt.

Trots att denna lag möjliggör för abort av livsdugliga och fullvuxna spädbarn verkar det inte ha varit ett svårt beslut. New Yorks guvernör Andrew Cuomo beslutade att One World Trade Center skulle lysas upp i rosa färger för att fira beslutet. Detta ljus skulle visa vägen framåt för resten av USA.

Det är svårt att beskriva detta med ord. Det är så mycket mer än ett moraliskt haveri. Det är ett beslut där respekten för det mänskliga livet helt åsidosatts till förmån för politisk positionering. I själva verket har Demokraterna offrat respekten för det mänskliga livet för att vara så olik Donald Trump och det republikanska partiet som möjligt. Något som visat sig resultera i fruktansvärda konsekvenser.

Att bedriva politik bör, i alla fall i teorin, handla om att driva igenom de värderingar och politiska beslut som anses gynna det allmänna bästa. Om det endast handlar om att vara emot en annan politiker riskerar ens egna värderingar och moraliska kompass att kastas överbord.

I sammanhanget är det positivt att ett dylikt beslut vore otänkbart i Europa. Trots att USA:s politik ofta framställs som värdekonservativ ur svensk synvinkel, är det ett polariserat land delstaterna emellan. Cuomos rosa ljus kommer varken att vara en ledstjärna i Europa eller i många andra amerikanska delstater.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!