Ledare Kristdemokraterna går framåt i opinionen. Hela 8,6 procent av väljarna skulle rösta på partiet om det vore val, enligt en undersökning från Novus (6/3).

En viktig orsak till partiets framgångar lär bero på en enkel mekanism – många väljare söker sig till ett parti som upplevs ha medvind. Det är återkommande i svensk politik.

När ett parti upplevs gå bra får dess partiledare mer utrymme. När Centern för ungefär två år sedan samlade stort stöd i opinionen beskrevs Centerledaren Annie Lööf som den verkliga oppositionsledaren, i stället för dåvarande M-ledaren Anna Kinberg Batra. Och läget är lite liknande i dag.

KD:s partiledare Ebba Busch Thor får nu ett utrymme som i vanliga fall det största oppositionspartiet – Moderaterna – kanske annars skulle ha haft. Moderaterna går dock inte lika bra i opinionen och har kantstötts av den utdragna regeringsbildningen. M bör även oroa sig för att partiet kan tappa ytterligare stöd om de väljare som har lämnat Liberalerna för Moderaterna återvänder, efter att en ny L-ledare har valts.

En förutsättning för att antingen Liberalerna, Centerpartiet eller Kristdemokraterna historiskt ska ha gått bra är att Moderaterna samtidigt har problem. När Folkpartiet (numera Liberalerna) gjorde sitt succéval år 2002 sammanföll det med att Moderaterna gick dåligt.

Sedan har självfallet Kristdemokraterna gjort något rätt. Att väljare verkar lämna Sverigedemokraterna för KD tyder särskilt på att partiets positionering har lönat sig. Ebba Busch Thor har landat i rollen som partiledare, vilket märks när hon framträder.

Att partiets framgångar skulle grundas på partiledarens tydlighet, som det ibland sägs, kan dock ifrågasättas. Ofta är det en lika bristfällig analys som när negativa rörelser i väljaropinionen förklaras med otydlig kommunikation. När C gick bra sades det också bero på Annie Lööfs tydlighet. Men då som nu förväxlas nog tydlighet med snygg retorik.

Något annat som förenar både C:s och KD:s opinionslyft de senaste åren är att politiken i vissa avseenden är ganska motsägelsefull. I en tid när nära nog alla partiledare talar om hårdare tag har Kristdemokraterna lyckats kanske bäst – många högerväljare samlas där. Men frågan är om de nya väljarna verkligen sympatiserar med KD:s vilja att i vissa avseenden få tillstånd en generösare migrationspolitik. Partiet vill genom en förändrad europeisk visumpolitik göra det lättare för migranter att ta sig till Europa för att söka asyl. KD vill återinföra regeln om synnerligen och särskilt ömmande omständigheter. Ett annat förslag är att göra det enklare för personer som har fått uppehållstillstånd och uppfyller försörjningskravet att ta sina gamla föräldrar till Sverige. Sammantaget kan de få stora konsekvenser på migrationstrycket.

Men kanske är det viktigaste för ett parti att upplevas framgångsrikt, vilket föder framgång.