Ledare Den rödgröna regeringen bedriver en ideologiskt färgad miljöpolitik, men bidrar samtidigt till att försämra en god tillgänglighet till el – själva nyckeln till den eftersträvade gröna omställningen.

Förra veckan skrev Sivert Göthlin, tidigare ansvarig för Vattenfalls elproduktion och det svenska stamnätet, en artikel i Svenska Dagbladet (5/6) i vilken han förklarar att Svenska Kraftnäts största investering någonsin om sju miljarder kronor stått obrukbar i fyra års tid.

Förra året kunde inte Northvolts batterifabrik etablera sig i Mälardalen då e-handelsföretaget Amazons serverhallar i Eskilstuna gjort att elnätet saknade kapacitet.

Elnätsbolaget Ellevio har varnat för att bland annat utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholmsområdet riskeras på grund av el-krisen. I detta fall beror det på att Stockholm Exergi beslutat om att minska sin elproduktion av skatteskäl.

Nyligen uppdagades det att bageriföretaget Pågen med 800 anställda fått kalla fötter gällande sin expansion i Malmö, då kraftbolaget Eon inte kunnat garantera att företaget får tillräckligt med el.

Så här håller det på. Exemplen kan staplas på hög. Pågens VD Anders Carlsson Jerndal sa att strömbrist är något man hör talas om i u-länder. Det är svårt att inte hålla med.

Elbrist är dock givetvis ingenting som endast drabbar företag. Med brist på el blir det redan höga elpriserna dyrare och finns det inte nog med el i kraftnätet riskerar i värsta fall vissa delar av landet att behöva släckas ned under perioder då vinterkylan gör sig påmind.

Under detta el-kaos kommer moralpredikan efter moralpredikan – inte minst från regeringspartierna – om att vanligt folk måste byta sina fossildrivna bilar till elbilar. Det skulle inte bara vara en enorm kapitalförstöring, det är också arrogant mot de många hårt arbetande familjer som aldrig skulle ha råd att köpa en elbil med dagens prisnivåer.

Regeringen kan dock inte hållas ansvarig för elbilspriserna. Däremot är den ytterst ansvarig för att det finns tillräckligt med el till den gröna omställningen. Miljöpartiets aversion mot kärnkraft är sedan länge vida känd och får effekter. Reaktor Ringhals 2 stängs vid årsskiftet och Ringhals 1 stängs ett år senare. Det vanligt förekommande argumentet om att kärnkraften inte bär sig själv ekonomiskt är en ren halmgubbe – hela elmarknaden är reglerad och subventionerad på olika sätt.

Om en omställning till en elektrifierad fordonsflotta ska vara möjlig måste också satsningar på såväl elproduktion som distribution göras. Dagens problem måste lösas först. Det håller inte att slå undan benen för den renaste elproduktion Sverige har och samtidigt ställa krav på landets bilister att byta bilar.

Att regeringen dessutom verkar helt oförstående inför problemet gör inte saken bättre. Det illustrerar dock hur ideologiskt förblindad regeringen är i denna fråga.