Att gilla läget och leva med nedrustningen

Med kalla krigets resurser hade coronahotet varit mycket lättare att hantera. Men allt är inte förlorat.

Det var en gång ett Sverige som kunde mobilisera 50 fältsjukhus, inklusive 630 splitternya respiratorer. Allt noggrannt nedpackat och färdigt att omedelbart ta i bruk. En del av Beredskapssverige – enorma lager av militära och civila förråd, en del i bergrum, annat i skogsförråd. Uppbyggt under generationer av skattebetalare för mångmiljardbelopp och allt lika noggrannt infört i beredskapsplanerna.

I dag finns nästan ingenting kvar. Fältsjukhusen avrustades redan på 90-talet och med dem respiratorerna vi såväl hade behövt i dag. Två sjukvårdskompanier med 16 intensivvårdsplatser finns kvar. Åtminstone på pappret.

1993 fanns det totalt 4300 intensivvårdsplatser med respirator i Sverige, varav 1300 civila och 2100 i reservkapacitet. I dag återstår lite drygt en tredjedel civila och 40 militära – totalt 574 platser (Svenska föreningen för anestesi och intensivvård, 2019).

 

I det gamla Totalförsvarssverige understödde det civila samhället det militära försvaret och det militära understödde det civila. Historiens dom är hård över de makthavare som verkställde den – säkerhetspolitiskt och ekonomiskt men också rent sjukvårdsmässigt – närmast kriminella politik som nedrustningen innebar och som i stor utsträckning slog sönder det totalförsvaret.

Men inte fullständigt. För nu reser sig det gamla Sverige ur askan av det inbillningssjuka moderna Sverige, där sådana vanföreställningar som just-in-time och slimmade organisationer vägt tyngre än god lagerhållning och beredskap för sämre tider. I helgen reste Hemvärnet sina sjukvårdstält utanför sjukhusen i Norrköping, Linköping och Motala. På en och samma gång händelser av både sjukvårdsmässig och stor symbolisk betydelse.

Vad Hemvärnet symboliserar är också förmågan att gilla läget. Ja, det finns all anledning att vara missnöjd med samhällets bristande beredskap i stort! Ja, det krävs ett politiskt räfst och rättarting när väl coronakrisen äntligen är över! Men fram till dess gäller det att gilla läget, att var och en av oss gör det bästa av situationen. Vi får inte ge slaget förlorat utan strid.

 

Vad Hemvärnet ger exempel på är detsamma som sjukvårdspersonal över hela landet. Motståndskraft. Vi kan vara missnöjda med politiska beslut såväl som myndigheternas besked under pågående kris, men vi kan alla visa motståndskraft och, om så aldrig så lite, ge vårt stöd till fotfolket i kampen mot coronasmittan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Stigsson

Ämnen du kan följa