Var storspionen också en stor spion?

Myten om Wennerström skrevs av honom själv, med benäget bistånd av ett lika fascinerat som förskräckt Samtidssverige.

Ledarkrönika 20 april 2020 14:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När jag som ung ledarskribent arbetade på Nya Wermlands-Tidningen på 90-talet utkom Anders Sundelins delvis kontroversiella bok Fallet Wennerström (Norstedts) men den hade knappt hunnit recenseras av mig i tidningen förrän mitt recensionsexemplar stals av den numera framlidne Alf Enerström – under samtiden ökänd som en av Sveriges möjligen främsta rättshaverister och därtill skenmisstänkt efter Palme-mordet.

Händelsen var väl i sig ett bra kapitel i epilogen till den så kallade storspionen Stig Wennerströms händelserika liv. Flygöversten Wennerström sålde under 50-talet ut nära nog allt av försvarspolitisk betydelse till Sovjetunionen, men han erhöll därmed också herostratisk berömmelse, han var Sveriges svar på Kim Philby och en mästare inom sitt gebit, så väsensskild från hans sentida namne – halvklåparen Bergling.

Eller åtminstone är det vad många med mig inbillat sig. Fast kanske var det ändå inte riktigt så enkelt. I en helt ny bok – Stig Wennerström. Myten om en svensk storspion, av den välkände freds- och konfliktforskaren Wilhelm Agrell (Appell Förlag) – presenteras en delvis annan och möjligen mer gråmelerad bild. Visst var Wennerström en spion, som orsakade Sverige stor skada, men var han verkligen också den mästerspion som han själv faktiskt utgav sig för att vara?

För det var verkligen så att myten om Wennerström i betydande grad faktiskt skrevs av honom själv och därtill blir lättare att begripa i det psykologiska porträtt som Agrell målar. Agrell, vars egen far närvarade vid rättegången mot spionen (i egenskap av chef för Militärpsykologiska institutet), lyckas påvisa hur Wennerström erkände inte bara det han behövde, utan också gjorde allt för att framställa sig själv som just en internationell storspion – älskad av sina sovjetiska arbetsgivare.

Och såväl rättsväsendet som allmänheten föreföll beredd att köpa myten, som levt kvar genom decennierna. På den punkten måste man erkänna att Stig Wennerström på sätt och vis lyckades. Ända tills Agrell noggrannt men ändå överskådligt belyser de verkliga förutsättningarna för hans uppträdande.

Stig Wennerström. Myten om svensk storspion är den första boken i en serie om flera under samlingsnamnet True spy och en självklarhet i bokhyllan för alla som intresserar sig för spionage och kalla krigets historia.

Bokfakta

Titel: Stig Wennerström. Myten om en svensk storspion. 136 sidor.

Författare: Wilhelm Agrell.

Förlag: Appell.

Ämnen du kan följa