Vem ska rädda Mamreparken?

4 oktober 2019 04:00

Mitt i ett av de få kvarvarande större grönområdena i Hageby, som dessutom är en park, ämnar kommunen nu bygga ännu en förskola. Flera av Mamreparkens stora lummiga träd som stått där i decennier ska fällas för att ge plats åt en tegelkoloss om två våningar. Och detta mitt i ett lugnt och grönt område med mest bara enplansvillor från 1960-talet runt om. Parken ligger dessutom i direkt anslutning till Vrinneviskogen, ett fredat naturreservat.

Marken man ska bygga på är instabil och flera boende i området kan vittna om krackelerade fasader, sättningar, spruckna källare och stora kostnader runt stabilisering av marken man bor på. Mycket problem uppstod i samband med byggandet av en närliggande kyrka för några år sedan. Och nu vill man alltså bygga i området igen. Norrköpings kommun, som äger marken, är mycket fåordig och undflyende när man uttrycker sin stora oro inför denna olyckliga byggplan. Man skjuter över problemen på sitt eget fastighetsföretag Norrevo, som i sin tur skjuter över dem på byggherren… en byggherre som ännu så länge hålls hemlig för oss boende i området. Kanske för att vi inte ska kunna protestera eller kunna påverka?

Nej, bort med lek, familjeutflykter, bollspel och tennis. Bort med parkmark, promenadstråk, ståtliga träd, öppna grönytor och harars lek i morgonsolen. Bort med lugnet, tystnaden och den vackra horisonten. Det verkar vara kommunens melodi. Alla grönskande ytor i Norrköping ska visst obönhörligen byggas bort. Vad står på tur, Folkparken? Vem ska rädda Mamreparken?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
För ett grönskande Norrköping