Varför ska alltid bilister prioriteras?

22 januari 2019 05:00

I en insändare den 19 januari skriver Karin Jonsson (C) att man vill bygga ut Söderleden. Men är det inte dags att se till att vi får en fungerande kollektivtrafik i Norrköping först, vilket är mest effektivt för att minska biltrafiken.

Norrköping ligger på jumboplats när det gäller tillväxt i det kollektiva resandet sen år 2000, den är till och med negativ. Framkomligheten för spårvagnar och bussar är sämsta tänkbara med långa tidsödande omvägar och ordet signalprioritering existerar inte.

Åkte för en tid sedan spårvagn Nygatan som skulle ut på Östra promenaden, framför fanns två bussar men signalerna gav klart endast några sekunder så endast ett fordon i taget kunde passera signalen.

Återinförande av dubbelspår på Drottninggatan och Ljuralänken har diskuterats i årtionden men inget händer. Hösten 2017 fick linje 119 ny sträckning till Smedby med betydligt sämre framkomlighet med stora förseningar som följd varvid många resenärer flytt bussen.

Folk väljer det som bjuds, konstigt att de som väljer den mer miljövänliga kollektivtrafiken hela tiden diskrimineras. Varför är det så viktigt att privatbilister kommer fram snabbt men inte spårvägs- och bussresenärer?

Gösta Lindström

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa