Svårt att tillgodose allas önskemål

5 juli 2019 04:00

Antalet barn i Klockaretorpet har minskat och vi kan se att barnantalet i området fortsätter att minska. Förändringarna och omorganisationen av förskolorna handlar om att anpassa antalet förskoleplatser till hur många barn som har behov av barnomsorg.

Förändringen berör fyra förskolor: Tamburinen, Dragspelet, Borgen och Valthornet. Totalt berörs 172 barn och 42 pedagoger. I dag finns 100 tomma platser på förskolor i Klockaretorpet och till hösten blir det därför ungefär 80 färre platser fördelat på de fyra förskolorna. En viss beredskap i form av tomma platser behövs, men inte så många som nu.

Vi har vid stora förändringar ett flertal checklistor som vi följer. Bland annat kring information och delaktighet. Vid en stor förändring som berör många på flera olika enheter är det svårt att hitta lösningar där allas önskemål kan tillgodoses och vi förstår att en förändring som berör förskolorna väcker oro och ibland besvikelse hos dem som berörs.

I Norrköpings kommun vill vi att barn som flyttas från en avdelning till en annan får med sig någon av de pedagoger som de känner sedan tidigare. Det är också ett önskemål från berörda föräldrar. Detta får till följd att arbetslagen blir nya eftersom vi blandar barn från flera förskolor och alla pedagoger berörs därför på något sätt.

När vi delar upp barnen är alltid några berörda pedagoger från varje förskola inblandade och föräldrar har bjudits in till dialog. Det för att få så bra grupper som möjligt, utifrån ålder och antal barn.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Monica Nyberg Dahl Rektor förskolorna Klockaretorpet