INSÄNDARE SVAR TILL JAN WESTERBERG NT 18/2

Jan Westerberg är orolig för de skatter som behövs för att motverka klimatförändringen. Han skriver att problemet är att vi lever i ett samhälle där bilen är nödvändig. Hur ska barnfamiljer kunna få dagen att gå ihop utan bilen undrar han.

För att vi ska klara klimatmålen krävs en omställning till ett hållbart samhälle där de flesta som bor i en stad inte ska tvingas vara beroende av bil. Erfarenhet där man gjort omställning visar att man kan minska bilanvändning med två tredjedelar utan att man får sämre tillgänglighet.

För att lyckas med det behöver stadsdelarna ha mer allsidiga funktioner. Det ska finnas bostäder, service, arbete och fritidsaktiviteter. Då kan vi klara de flesta dagliga behoven i vår egen stadsdel. Med miljövänlig kollektivtrafik och attraktiva cykelvägar når vi lätt centrala staden för det utbud som inte finns underlag för i varje stadsdel. Om du behöver en bil kan du låna en som passar ditt ärende i en bilpool.

I hållbara staden är matbutiker och annan närservice lönsamma i stadsdelen och centrumhandeln finns i centrum. Externhandeln har bara kvar skrymmande sällanköpsvaror. Med cykel och cykelkärra kan man frakta det mesta. Med elcykel blir det inte för tungt.

Hälften av alla bilresor idag är kortare än fem kilometer, alltså inom cykelavstånd. De som bor och arbertar på landet och behöver bil slipper bilträngsel i staden.

Det är viktigt att skatter på det som skadar klimat och miljö för över pengar till det som vi behöver. Exempelvis skatten på bilar, Bonus Malus är högre för de mest miljöskadliga bilarna och lägre för de minst skadliga. Klyftorna mellan de rika och de fattiga måste minska om alla ska klara kostnaden för omställningen till det hållbara samhället som alla vinner på. Alternativet är klimatkatastrof som drabbar våra barn och alla kommande generationer.