Ska åter få bli en pärla

3 juni 2019 04:00

G:a Järnvägsstationen i Valdemarsvik har fungerat som resecentrum länge. Men efter lång och trogen tjänst bedömer vi nu att det är dags att låta fastigheten övergå till en annan ägare som kan ge huset den upprustning den förtjänar. Den ägaren är inte Valdemarsviks kommun. Vi har varken ekonomi eller på annat sätt möjlighet att rusta upp fastigheten. Ett nytt resecentrum vid Kolplan minskar restiden norrut och trafikstörningarna i centrum, samtidigt som det i nuläget kostar mindre än att rusta upp G:a Järnvägsstationen. Men framförallt är det bättre att låta någon som är dedikerad överta ägandet och åter låta huset bli en pärla längs Valdemarsviken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Elander Ek (C) Kommunalråd Ted Starkås (S) kommunstyrelsens ordförande