Omoraliskt att stjäla från gravar

30 juli 2019 05:00

Du skall inte stjäla! Redan i gamla testamentet, andra moseboken 20 kapitlet finner man rubricerad handlingsregel i det sjunde budet. Enkel och tydlig för de flesta. Om man nu ändå ägnar sig åt denna tvivelaktiga sysselsättning och dessutom gör det på helgad mark; hur lågt har man då sjunkit?

Är det någon skillnad utifrån en rent moralisk eller religiös värdegrund att stjäla riksregalierna från Strängnäs domkyrka som gjordes för ganska precis ett år sedan eller att stjäla nyplanterade blomplantor i juli månad i år från gravar på Kvillinge kyrkogård?

Det senare har någon som uppenbarligen inte bryr sig om vare sig det sjunde budet eller god moral ägnat sig åt.

Må så vara att stölden av riksregalierna rent pekuniärt (och straffrättsligt) har ett betydligt större värde än några blomplantor. För de som finner sina döda anhörigas vårdade gravar skändade är nog ändå den subjektiva upplevelsen tillräcklig för att man för en kort stund glömmer ett annat budord…

”Mycket lågt” är väl svaret på frågan i det inledande stycket!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
BHTC