Om tiggeriförbudet

27 augusti 2019 04:00

Angående ”Försvåra inte för dem som ber om hjälp”, NT 23/8.

Grupper, organisationer får orimligt stor publicitet när det gäller kampen för att Bulgarien och Rumänien fortsatt ska ha något slags helig rätt att slippa ta ansvar för sina medborgare. I stället uppmuntras dessa att resa till andra länder, särskilt Sverige för att tigga. EU har gett dessa länder många miljoner i "bidrag" till nödvändiga åtgärder för hjälp till de "utsatta" så de kan försörja sig där de hör hemma. Hur skulle ni reagera om våra fattigpensionärer, utslagna, hemlösa i Sverige (det finns faktiskt tusentals sådana) reste till andra länder för att få försörjning.

Tyvärr verkar aktivisterna vägra ta till sig både vad EU gjort och gör, vad regeringens utredning om tiggeriet kom fram till; ge pengar till biståndsorganisationer i stället för att upprätthålla det förnedrande tiggeriet. Vad göra för att ni som protesterar mot tiggeriförbud, ska se till medmänniskors bästa i stället för att agera i den banala godhetens anda?

Än mer förvånande är att man kämpar så hårt för att andra länders medborgare ska ha ovillkorlig rätt att desavouera vårt lands regler "bettleriförbud" (som det en gång hette) och hänvisa till bland annat mänskliga rättigheter, att man inte kan förbjuda fattigdom och andra motiveringar för att tiggare ska få finnas i vårt land.

Engagemang för vissa men inte för andra, medan vår egen kommuns RIA håller på att gå under av brist på pengar och frivilliginsatser är aktivisterna för tiggarna helt ointresserade av vår egen kommuns utsatta medborgare. Många kallar det hyckleri!

Tiggeritillstånd är rena rama rasismen

Helt klart är att diskussionerna om tiggeritillstånd ett sätt att få bort tiggarna i vår stadsmiljö. Jag skulle också vara lycklig om tiggarna inte fanns där, men bara om deras fattigdom och utsatta situation kunde lösas på annat sätt i Sverige eller i deras hemländer. Ingen kan påstå att de sitter och tigger av fri vilja! Oavsett om de är där på privat initiativ eller pga någon form av organiserat kriminellt initiativ. Vill man överleva så gör man allt för livet, familjen och situationen. I Sverige har vi en möjlighet till en enorm trygghet, äter oss mätta varje dag, har sjukvård, skola och försörjningsstöd. De svenskar som inte anpassar sig efter lag och regelverk har i stora delar själva satt sig utanför tryggheten med sina val. Vi är många vanliga svenskar som stöttat tiggarna med pengar, gåvor, arbetsmöjligheter och socialt stöd.

I grunden är det hemländerna och EU som måste ta tag i det så kallade problemet. Tills dess ska inte Sverige försvåra tiggarnas situation genom sådana löjliga saker som tiggeritillstånd. Det är rena rama rasismen.

Låt oss rösta om tiggeriförbudet

Den senaste tidens diskussioner om tiggeriförbud eller om att ha tillstånd för att tigga fortsätter inom kommunerna. Det är beklagligt att man under alla dessa år inte kunnat bestämma sig för om det skall vara tiggeriförbud eller inte. Regeringen har hela tiden fegat i frågan och överlåtit åt kommunerna att bestämma. Varför vågar man inte ta ett beslut?

Om man nu är så osäker, varför inte ordna så att medborgarna får rösta om vad dom tycker. Då är det ju demokratin som avgör vad som skall gälla och inte vad politikerna tycker.

Det är dags att sätta ner foten i denna fråga.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gunnel Kindahl Kerstin Alf Larsson