Journalsystemet fungerar inte

6 juli 2019 04:00

Under onsdagen opererade jag mig i Stockholm på Sophiahemmet och på grund av smärtorna har sömnen varit mellan en och två timmar varje natt de senaste dygnen. Under fredagen kontaktade jag 1177 och frågade om jag kunde göra något för att minimera smärtorna. 1177 kontaktade öron-näsa-hals på Linköpings universitetssjukhus och de rekommenderade att jag skulle åka upp till akuten för smärtstillande om smärtorna inte lugnade ned sig. Under söndagen kontaktade jag återigen 1177 för att dubbelkolla att jag verkligen skulle åka till akuten och att de hade antecknat det Linköpings universitetssjukhus hade sagt, de sa återigen att det gick bra att åka upp till Vrinnevisjukhuset.

När jag väl kom upp till akuten ifrågasatte de om 1177 verkligen sagt att jag skulle åka dit, då de varken kunde se att jag opererat mig i Stockholm eller de anteckningar 1177 hade fört i journalen. Jag blev hemskickad och kontaktad av Linköpings Universitetssjukhus, de som tidigare hade sagt att jag skulle åka upp till akuten. Denna gång ändrade de sin version helt och bad mig i stället att ta kontakt med Sophiahemmet. Om de inte hade öppet under midsommarhelgen skulle jag dämpa smärtorna med Alvedon – som jag sa att jag redan hade tagit, men som inte hade hjälpt.

Ska det behöva vara så dåligt att inte Vrinnevisjukhuset ska kunna se att jag opererat mig i Stockholms län, trots att de själva erbjuder vård utanför Östergötland genom vårdgarantin, medan 1177 däremot kan se min journal? Hur kommer det sig att detta kan inträffa då det står så här på 1177: ”Tack vare Patientdatalagen är det möjligt för flera vårdgivare att läsa uppgifter i dina journaler. Så att den du möter kan få tillgång till alla relevanta uppgifter om dig. Oberoende av vilket landsting, kommun eller privat vårdgivare du söker vård hos.”? Hur kommer det sig att journalsystemet 2019 inte funkar, detta är en fråga om hur Region Östergötland ser på patientsäkerhetslagen, tar de den på allvar?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elliot