Inga egna förslag från Kvartetten

10 augusti 2019 04:00

Svar på ”Förenade krafter kan lösa problemen” 2/8.

Såg med förväntan på att ta del av kvartettens svar ”Så resonerar vi i Kvartetten inför höstens budgetarbete” på oppositionsrådet Sophia Jarls inlägg den 27/7 ”Fokusera på kommunens grundläggande uppdrag”.

Efter att läst igenom Kvartettens inlägg, som helt saknar förslag på konkreta åtgärder och utvecklingsinsatser till gagn för Norrköpings befolkning, har Kvartetten riktat sin politiska kapacitet till att kritisera oppositionsrådet Sophia Jarl!

Vem gagnar denna kritik? Norrköpings befolkning? Majoriteten/Kvartetten borde istället lägger i sin energi och förmåga på att delge oss på vilket sätt de med en stramare budget tänker nå upp till tidigare uppsatta mål med en likvärdig social service till Norrköpings invånare samt tydliggöra fördelningen av skattemedel.

Eva-Britt Passmark (M)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa