Förändring är nödvändig

6 november 2019 04:00

Svar till ”Rimmar illa med kommunens ledord”, NT 26/10.

Det stämmer att kommunen måste effektivisera vård- och omsorgsverksamheten. Hela kommunen står inför ett läge där vi måste prioritera var skattekronorna gör mest nytta. Vi måste se över hur vi arbetar i dag, för att hitta nya arbetssätt och lösningar som vi inte provat förut.

I dessa utmanande tider är kommunens värdegrund viktig. Vi utgår från respekt, delaktighet och trovärdighet och för att klara av vårt uppdrag måste alla verksamheter hjälpas åt.

Inom vård- och omsorgskontoret har vi under en längre tid haft fokus på hemtjänst och särskilt boende för äldre, där pågår redan ett effektiviseringsarbete. Även verksamheten för personer med funktionsnedsättning behöver mer aktivt vara en del av effektiviseringsarbetet. Vår ekonomi är gemensam, liksom den ekonomiska utmaningen.

Precis som du skriver blir det från och med 1 januari förändringar i schemat för medarbetare i våra dagliga verksamheter. Ni kommer att jobba en lördag per månad på ett boende för personer med funktionsnedsättning, och får ledigt en vardag per månad. Där det uppstår luckor hos daglig verksamhet kommer medarbetare från boendena att täcka upp, ingen kommer att gå kort. Vi har noga sett över behov och bemanning och ser att det finns resurser på boendena för att pusslet ska gå ihop.

Förändring är nödvändig för att verksamheten även fortsättningsvis ska hålla god kvalité. För att klara av de utmaningar vi står inför behöver vi gemensamt ta oss an uppgiften att effektivisera. Genom att i huvudsak använda den fasta personalen som redan finns i verksamheten ser vi att förändringen kan öka kontinuiteten för våra brukare, och därmed skapa större trygghet.

De som bäst vet hur verksamheten fungerar och vilka möjligheter till effektiviseringar som finns, är du och dina kollegor i verksamheten. Därför är er delaktighet otroligt viktig. Jag uppmanar till att ni på samtliga arbetsplatsträffar har en stående punkt på dagordningen kring ”hur kan vi på vår enhet bidra till att kommunen klarar sitt uppdrag?”, den input vi kan få direkt från verksamheten är ovärderlig.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Magnus Johansson Vård- och omsorgsdirektör, Norrköpings kommun