Fler heltidstjänster är ingen lösning

6 september 2019 04:00

Angående ”Finspångs alla deltidare ska erbjudas heltidsjobb”, NT 30/8.

Efter att ha läst artikeln om att lösa vikariekostnaderna genom att öka antalet heltidstjänster så har jag en fråga till Ulrika Jeansson: Tror du på riktigt att det kommer att bli så?

Du, Ulrika, säger också ”Om vi får en högre bemanning behöver vi inte så mycket vikarier. För då kommer personalen må bättre”.

Jag håller med dig. Det är en ganska självklar lösning, som man inte behöver vara en Einstein för att förstå. Men av erfarenhet vet jag dock att detta inte fungerar inom till exempel barnomsorgen i Finspång. Då anställda går upp i tid tas det automatiskt in fler barn i gruppen, men vi blir inte blir fler armar, ögon och öron under den mest pressade delen av dagen.

Jag vet fler äldre pedagoger som valt att gå ner i tid, då de inte orkar arbeta heltid längre på grund av för hög arbetsbelastning. Detta gör att de förlorar inkomst och får en sämre pension. De skulle säkert orka jobba heltid om det gavs rätt förutsättningar.

Finspångs kommun ligger högt över Skolverkets rekommendationer om antalet barn i barngrupperna. De rekommenderar 9–12 barn i åldern 1–3 år. Finspång har 14–15 barn.

Skolverket rekommenderar 9–15 barn i åldern 3–5 år. Finspång har 19–20 barn.

Något måste göras åt situationen NU, annars kommer både barn och pedagoger drabbas av ohälsa! Ge oss förutsättningar att klara av vårt jobb. Satsa på barnen i förskolan, så kommer ni vinna på det i framtiden. Men lösningen är inte fler heltidstjänster, utan färre barn i grupperna.

Svar till ”Trött pedagog”

Finspångs kommun har infört rätt till heltid som en del av att vara en attraktiv arbetsplats. Självklart är det en rad olika parametrar som gör om en arbetsplats är attraktiv eller ej. En del av arbetet har varit att ta fram handlingsplaner för hur man ska gå vidare med arbetet runt heltid som norm. Det var det beslutet som redovisades i kommunstyrelsen och som jag uttalade mig om. Parallellt med att införa heltid pågår ett arbete med att se över grundbemanningen. I dagsläget har översyn påbörjats inom sektor vård och omsorg och social omsorg. När det gäller utökad grundbemanning inom sektor utbildning och samhällsbyggnad har förslag på handlingsplaner tagits fram.

Innan grundbemanningen har höjts inom vård och omsorg och social omsorg har ett analysarbete genomförts. Vitsen är inte att hinna fler brukare eller fler barn, utan att bygga en stabilare yrkesgrupp och samtidigt ge alla rätten till heltid. För mig är analysen innan genomförandet viktigt då det finns skillnader mellan olika enheter i storlek, arbetad tid, bedömda timmar osv. Olika enheter har olika mycket kostnader för vikarier, det är detta som blir en del av finansieringen av den ökade grundbemanningen och därför oerhört viktigt att ha koll på. Tanken är att minska vikariekostnaderna lika mycket som vi ökar grundbemanningen.

Arbetet med att minska barngrupper är självklart viktigt och något som vi hela tiden arbetar för. Satsningar på förskolan har gjorts men vi är medvetna om att det fortfarande finns många utmaningar. Självklart kommer våra barn, vår framtid fortsatt vara viktiga i allt utvecklingsarbete av kommunen.

Politiken kommer, via arbetsgivardelegationen, fortsätta följa arbetet med heltid som norm och ökad grundbemanning. Tanken är inte fler barn per anställd utan rätt bemanning utifrån verksamhetens (brukarens/barnens) behov. Både medarbetare och medborgare (tex på boenden eller på förskola) ska kunna känna en större trygghet i att vi inte har lika många vikarier i verksamheterna. Utifrån det kan också avvikelserna inom respektive verksamhet minska och säkerheten och tryggheten öka. Eftersom det är en svårighet att fylla tomma rader med vikarier så tror jag också att det är mycket bättre att erbjuda fasta tjänster, det ökar attraktiviteten att jobba hos Finspångs kommun.

Och igen, kanske viktigast av allt, många deltidsarbetande är kvinnor. Deltid ger en lägre pension. Att erbjuda heltid ger en bättre lön att leva på och en bättre pension i framtiden. Heltid är en förutsättning för ett jämställt samhälle.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Trött pedagog Ulrika Jeansson (S) Kommunstyrelsens ordförande i Finspång

Ämnen du kan följa