En såpa som kostat skattebetalarna

31 januari 2019 04:00

2015 gick Reijmyre glasbruk i konkurs vilket inte var första gången. Starka krafter lokalt i Rejmyre drog i sina trådar för att ”rädda” företaget kvar på orten.

Resultatet blev att kommunen genom sitt industrifastighetsbolag köpte fastigheten vilken är i mycket dåligt skick av konkursförvaltaren. Då framställdes de medföljande kostnaderna för att sanera marken till några miljoner. Det framkom senare att saneringskostnaden skulle komma att ligga på minimum 30 miljoner i dagens penningvärde.

Företaget Reijmyre Glasbruk köptes upp av några privatpersoner och drevs vidare.

Under tiden sedan 2015, har företaget inte betalat någon hyra med hänvisning till att hyresavtalet är oklart och kommunens fastighetsbolag inte gjort vad som skulle göras. Normalt löses ju sådana fall via hyresnämnden och hyresgästen kan deponera hyran hos länstyrelsen om denne anser att det är nödvändigt. Detta borde väl en VD för ett fastighetsbolag vara medveten om?

Nu har glasbruket återigen gått i konkurs med stora hyresskulder till kommunen och naturligtvis andra skulder.

Kommunen står nu med en dålig industrifastighet och stora hyresförluster tillsammans med stora miljökostnader.

Få se nu om det blir nya ägare och nya kostnader. En riktig såpa som kostar skattebetalarna mycket pengar och ingen tycks känna något ansvar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Skattebetalare