E-cigaretter bättre än cigaretter

16 juli 2019 04:00

Kristina Sparreljung, Jan Nilsson och Linnea Hedman skriver om farorna med e-cigaretter, men underlåter att berätta att cigaretterna är farligare. Förlorare: Rökarna.

Att det bästa för hälsan är att aldrig börja med nikotin i någon form och att den som använder nikotin har hälsomässiga vinster att vänta av att sluta, är något som alla både vet och är eniga om.

Vad som är betydligt mindre känt är att det inte är nikotinet i sig som gör rökningen så skadlig, utan ämnen som till stora delar uppstår när tobaken brinner. Att få i sig nikotin på andra sätt än genom att röka, till exempel genom e-cigaretter är därför mindre skadligt än att röka cigaretter. Inga seriösa aktörer hävdar i dag att det är riskfritt att använda e-cigaretter. Ångan innehåller utöver nikotin vissa skadliga ämnen som också finns i röken från en cigarett. Men, och detta är ett viktigt men, mängden av dessa skadliga ämnen är avsevärt lägre i ångan än i röken. I moderna e-cigaretter är nivåerna av skadliga ämnen ångan reducerade medavsevärt mer än 95 procent jämfört med cigarettrök.

I Storbritannien uppmuntrar folkhälsomyndigheten och läkarförbundet rökare, som annars skulle fortsätta röka, att byta till rökfria alternativ. Detta är ett led i arbetet att minska rökningens skadeverkningar.

Rökfria alternativ handlar dock inte bara om e-cigaretter. I Sverige kan vi se hur snusanvändningen har bidragit till att Sverige har Europas lägsta dödlighet i lungcancer hos män.

Att fokusera på cigaretterna och samtidigt ge rökare korrekt information om alternativen borde vara självklart. Det finns ingen motsättning mellan att göra detta och samtidigt försöka motverka att icke-nikotinanvändare och då särskilt unga inte börjar med nikotin. Inför därför striktare regler för cigaretter samtidigt som ökad information om alternativen tillåts.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Claude Guiron Forskningschef Christian Angell Kommunikationschef Philip Morris