Det enfaldiga bytänkandets utbredning

20 mars 2018 04:00

Det är samma bevekelsegrunder för avskärmning oavsett det gäller ”Amerika först”, Brexit, eller min välmående ort.

Samma fråga återkommer: varför ska vi satsa pengar på irländsk eller spansk infrastruktur, jo därför att både de mindre utvecklade länderna och vi vinner på det. Betalningsbara länder och invånare köper produkter från exempelvis Sverige. Sveriges framgångsrecept är två. Dels har vi i decennier höjt levnadsstandarden för befolkningen och därmed ökat efterfrågan och kvalitetskraven. Dels har vi levt gott på handel sedan Johan August Gripenstedt på 1860-talet inledde frihandelsavtal med land efter land.

Det är exakt samma tankar som gäller i de allmänna och privata försäkringssystemen. Vi betalar lojalt en försäkringspremie för att få hjälp vid olyckliga händelser. Ofta kallas försäkringspremien skatt eller avgift och hanteras av riksdag och regering. De flesta vill gärna ha räddningstjänst och polis i närheten. Länder i Europa som varit med om krig vet vikten av lojala grannar som kommer till undsättning när deras egna försäkringsresurser är otillräckliga. Det ömsesidiga försäkringsbolaget Atlantpakten innebär att jag hjälper dej och du mej, vid behov.

Detta brukar de ädla goda människorna med fin människosyn kalla för solidaritet. Annars är ofta solidaritet något som avkrävs andra.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!