Det är inte lätt att bli gammal

29 januari 2019 04:00

Jag är 90+, synskadad/blind boende i en fd fabrik. Lite slarvigt ombyggd till ett äldreboende med 4 våningar. Här finns totalt 49 rum inklusive matsal, aktivitetsrum, TV-rum med mera. Matsalen är kall på vintern och varm på sommaren, det skulle vara bättre om det var tvärt om. Rummen möbleras med egna möbler, endast sängen tillhör boendet. Värmen på rummen borde vara varmare då vi äldre inte är så rörliga.

Aktiviteter så som sittande gymnastik, allsång med mera utgör en del av vardagen. Personalen är mycket förstående och omtänksamma. De har en stor arbetsbelastning och arbetar under en stark press då vårdbehovet för oss äldre ibland är mycket stort. Följden blir sjukskrivningar och inkallande av vikarier som ibland inte har erfarenhet och tillräcklig kompetens.

På varje våningsplan bor 13 boende som tas omhand av 3 personal under dagtid. På kvällstid har personalstyrkan minskat från 3 till 2.

Antalet chefer har inte minskat med samma omfattning. På natten arbetar endast 3 personal för hela huset och arbetsbelastningen kan vara väldigt varierande då vårdbehovet också kan vara omfattande på natten.

Sedan förra året har en ny billigare leverantör tagit över matleveranserna. Det har medfört en betydlig försämring av maten. Ibland undrar man om kocken smakat på maten innan leverans. Variationen på maten kan ibland vara obetydlig. Fiskrätter är inte någon större delikatess. Storleken på maten är väl tilltagen men skulle kunna minskas till förmån för en bättre kvalitet.

Det är inte så lätt att bli gammal!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Gustavsson