Är snabbjärnvägen utkonkurrerad redan vid invigningen?

Norrköpings Centralstation skall fortsätta vara en station för lokaltrafiken, de långsamgående tågen och självkörande bussar eller självkörande spårvagnar. Allt annat är befängt.

Lägg den nya stationen för Ostlänken på det avsatta området för logistikcentrum, skriver signaturen Lennart P.

Lägg den nya stationen för Ostlänken på det avsatta området för logistikcentrum, skriver signaturen Lennart P.

Foto: Thomas Möller

Insändare2021-03-31 16:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tekniken för självkörande spårbundna fordon finns framme och tekniken för självkörande icke spårbundna fordon finns nästan framme. De testas på flera ställen i landet och andra länder idag.

Fordonstrafiken i Norrköping fungerar inte idag. Det kommer att råda totalkaos under byggtiden av Ostlänken om politikerna ska dra in nya järnvägen in i Norrköping. Det kommer även att innebära ytterligare fordonstrafik när Ostlänken sedan är i drift. Prognosen är att antalet passagerare som åker tåg skall öka, inte bara Norrköpingsbor utan även andra kommuners invånare skall dras till snabbtågen. Det kommer att avsevärt öka biltrafiken till centralen. 

Lägg den nya stationen för Ostlänken på det avsatta området för logistikcentrum. Anlägg parkeringsplatser där för dem som kommer från andra kommuner eller våra ytterområden. 

Andra städer inför trängselskatt för att slippa få in trafiken i centrum. Våra politiker vill lägga stationen till snabbtågen i centrum för att dra in mer trafik och besök inne i city. Det är ett feltänk.

Jag var i Japan ett antal gånger 1991-92. Bodde då några dagar varje gång på Kobe Island. Från hotellen på Kobe Island och in till Kobe City åkte man förarlösa spårbundna tysta lokaltåg. Man gick ut till hållplatsen, tröck på knappen så tågen skulle stanna. Nästan ljudlöst smög de förarlösa tågen runt, tog upp och släppte av passagerare. Detta var för 30 år sedan.

Nu vill politikerna i Norrköping dra in snabbtågen i stadens city. Politikerna ser inte det som redan finns långt innan Ostlänken och snabbtågen finns tillgängliga, nämligen förarlösa bussar. Tror politikerna inte på den pågående samhällsutvecklingen med förarlösa bussar så kan man välja 1990 talsteknik, förarlösa spårbundna fordon. Med byggtiderna för ”snabbtågen” är teknik och infrastruktur från 1960- talet som vi låser fast oss vid i generationer. 

Har snabbjärnvägen redan vid invigningen konkurrerats ut av självkörande bussar.  Har våra politiker gjort den tankeövningen och begärt in den kalkylen. Troligen inte?

Norrköpings kommun har inte råd med våra gamla, våra sjuka eller våra unga - ta inte av de pengar som behövs för det för att kasta bort på något så befängt som att dra in Ostlänken i Norrköpings centrum.