Vi vill se fler i egen försörjning

Vi bör utveckla systemet för ekonomiskt bistånd genom tydliga regler, krav och förväntningar, skriver Eva-Britt Sjöberg (KD) och Senad Mutic (S).

5 juli 2019 05:00

Vi är glada över att arbetslösheten i Norrköping nu är den lägsta på över 10 år och att ungdomsarbetslösheten sjunkit extra mycket. Det finns trots det mycket mer att göra.

I arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, där vi sedan årsskiftet är politiskt ansvariga, vill vi bidra till att sätta ökat fokus på att så många som möjligt ska kunna försörja sig själva och inte vara beroende av ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag.

Sedan ett par år tillbaka ser vi en positiv trend och antalet hushåll beroende av bistånd har minskat. Trots det är det fortfarande över hälften av hushållen som får bistånd på grund av arbetslöshet. Så kan vi inte ha det. Alla tjänar på att kunna försörja sig själva. Därför kommer det att ske stora förändringar i arbetssättet framöver, och en del har redan börjat. Genom ett nytt arbetssätt och ett bättre digitalt stöd frigörs tid för personalen till fler och tätare möten med klienterna. Dessutom kommer arbetskonsulenter in från början för att få tydligt fokus och stöd i vägen till egen försörjning. Vi kommer att dra lärdom av andra kommuner, till exempel Södertälje och Borås, som lyckats väl på detta område.

Vi kommer också under hösten att se över våra riktlinjer för boendekostnader. Det behöver vi göra i samarbete med andra delar av kommunen, för att möta människors behov och för att bryta trenden av kraftig ökade kostnader, inte minst när det gäller tillfälligt boende.

Ekonomiskt bistånd i Sverige är ett skyddsnät för de mest utsatta, det ska vi vara stolta över att ha. Men syftet är att det i första hand ska vara ett tillfälligt stöd och vi ska göra allt vi kan för att det inte ska behövas längre än nödvändigt genom tydliga regler, krav och förväntningar och genom att utveckla stödet för våra Norrköpingsbor att komma i egen försörjning. Det är en resa att göra men vi är beredda att tillsammans med vår kompetenta personal göra den.

Att hjälpa människor till jobb och egen försörjning är också att hjälpa dem att känna framtidstro - och det är otroligt viktigt och grundläggande för en frisk och hälsosam befolkning.

Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande

Senad Mutic(S) 1:e vice ordförande

i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, Norrköping

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!