Debatt

Jag hävdar att utbildningskontoret och personalkontoret inte säkerställt att politiker har tillförlitliga underlag som visar andelen behöriga lärare i kommunala skolor. Kikki Liljeblad (S), ytterst ansvarig, bekräftar att jag har rätt genom att inte bemöta min kritik med fakta.

Jag konstaterar tyvärr att Liljeblad använder sin möjlighet att svara mig till att föra en debatt om helt andra saker än om det jag påpekat. Det står henne givetvis fritt men det är inget frikort för att måla upp en bild, av mig, som inte finns. Liljeblad skriver att jag skulle anse att tjänstemän är inkompetenta och ljuger. Det får stå för Liljeblad. Min uppfattning är dock att jag, ibland, saknar relevanta underlag när vi politiker ska fatta beslut. Min uppfattning är också att underlagen är enkelriktade och saknar den komplexitet som många frågeställningar kräver.

Liljeblad försvarar tjänstemannastaben men inser inte att min kritik är riktad mot hur (S) ytterst styr kommunen. Det är bland annat Liljeblad som ska formulera uppdragen till tjänstemännen och när underlagen saknar väsentliga fakta är det hon själv som är ansvarig. Ingen annan.

Det är bra att vi är ense om att fler elever måste nå godkända resultat men hur ska de styrande S, C, L och KD veta hur de ska prioritera när de i dagsläget inte ens vet vilken behörighet de anställda lärarna har? Jag hade önskat att Liljeblad svarade mig att det givetvis är självklart att kommunen snarast behöver hitta ett system som på ett tillförlitligt sätt registrerar varje anställd lärares behörighet avseende ämneskompetens och stadium. Det är enda sättet att styra resurserna i rätt riktning. Och också det allra viktigaste för att fler elever ska klara skolan.

Brist på initiativ från oss saknas inte; Vi har lämnat många förslag på förbättringar som vi vill se. Allra senast ett förslag om att åtgärda bristen på tillförlitlig statistik. Liljeblad uttalar ofta en vilja att hitta breda överenskommelser över partigränserna. Det är bra så länge det inte bara är ord utan leder till faktisk handling.