"Vi åker gärna med färdtjänsten"

Regionpolitiker svarar på inlägg från chaufför i färdtjänsten.

8 september 2019 05:00

Replik på "Ge färdtjänsten tid att hitta rutinerna", 4/9.

Vi vill tacka Mikke Sandberg för hans erfarenheter och åsikter om färdtjänsten (NT 4/9).

När vi skrev vår debattartikel var vårt syfte att belysa de strukturella problemen med bristen på utbildad personal och dåliga arbetsvillkor som råder inom taxibranschen och inte att kritisera enskilda chaufförer. Vi har som ansvariga politiker fått ta del av ett flertal berättelser den senaste tiden, där färdtjänstresenärer berättar om långa väntetider på taxibilar och inställda resor. Det är berättelser som berör oss och vi vill visa att detta inte är acceptabelt.

När upphandlingen av färdtjänstresor nyligen genomfördes sattes ett antal villkor upp som färdtjänstutförarna hade att förhålla sig till. Syftet från vår sida var att skapa mer hållbara arbetsvillkor för chaufförer som verkar inom färdtjänst- och taxibranschen, men också att säkerställa en god utförd kvalitet på de resor som färdtjänstresenärerna nyttjar.

Som resenär ska du kunna vara säker på att du får åka den resa som du beställer och att du kan komma i tid till de destinationer som du ska åka till. Det är det uppdrag som taxibolagen som kör färdtjänst förbinder sig till. Resenären ska också kunna känna sig trygg med den som kör och ska kunna känna sig väl bemött av chauffören.

Det finns naturligtvis många kompetenta och trevliga chaufförer med lång erfarenhet, men precis som du också skriver är det stor brist på taxichaufförer. Bristen på chaufförer bidrar till att resenärerna blir drabbade på olika sätt. Detta vill vi göra någonting åt.

Vi i Region Östergötland tillsammans med Östgötatrafiken jobbar nu på olika sätt med taxibranschen för att så snart som möjligt hitta lösningar på både akuta och långsiktiga utmaningar, för att våra färdtjänstresenärer ska kunna lita på att de blir hämtade på utsatt tid och att veta att de kommer fram till sitt mål i den tid som de önskar. Vi förstår att när ett nytt avtal träder ikraft blir det vissa inkörningsproblem i början, men det får inte innebära att medborgarna blir drabbade.

Vi åker gärna med färdtjänsten en dag under hösten för att ta del av resenärernas, men också färdtjänstchaufförernas vardag.

Trafik- och samhällsplaneringsnämndens presidium i Region Östergötland

Julie Tran (C)

ordförande

Martin Tollén (S)

1:e vice ordförande

Jan Owe-Larsson (M)

2:a vice ordförande

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!