Vårt största landsbygdsproblem

6 september 2016 04:00

Riksdagen, som ytterst är ansvarig för all lagstiftning i Sverige, struntar i att följa upp vilka detaljföreskrifter som verkställande myndigheter, som Naturvårdsverket och Jordbruksverket beslutar om, vilket kan vara förödande.

Landsbygdspartiet oberoende anser att politiska intentioner i miljöfrågor spelar ut vår svenska skogs- och livsmedelsindustri mot utländsk konkurrens. Våra kvalitetsmedvetna svenska bönder, som har en hård miljölagstiftning att ta hänsyn till, får hård konkurrens genom import av varor som framställs under förhållanden som är otillåtna i Sverige. Detta innebär att vår stränga miljölag i praktiken flyttar produktionen och arbetstillfällen utomlands.

Skogsindustrin, som är Sveriges viktigaste exportindustri, blir försvagad till exempel av att miljölagen anger att i de skogar där det finns bombmurklor och lavskrikor får man inte sälja den avverkningsbara skogen. En skarp miljölag är givetvis bra men lagstiftarna utesluter att ägaren av skogen får berättigad ekonomisk kompensation för sin förlorade inkomst. Ur en skogsägares synpunkt så är det helt klart konfiskering av egendom.

Det finns flera mörka moln för skogen om man ser över grantopparna. Vägslitageutredningen föreslår att lastbilar över 50 ton belastas med en vägskatt om 26 kronor per mil. Om riksdagen klubbar igenom den skatten så blir det en stor börda för skogsbruket, särskilt i Norrland, som redan levererar tre gånger så mycket välfärd till övriga Sverige som de tar emot.

Sopimporten är en god affär för energibolagen, de får betalt för att ta emot soporna och får betalt för energin som produceras. Men en dålig affär totalt för det svenska näringslivet eftersom dessa importerade sopor förstör marknaden för biobränsle från den svenska skogen. Sågverken får också problem då de får svårt att sälja flis och spån. Sophanteringen innebär att Sverige förlorar stora pengar netto om man räknar in färre arbetstillfällen och förlorade skatteintäkter. Oräknat miljöeffekterna av förbränning av sopor med okänt innehåll.

Livsmedelsbranschen har sitt problem genom det låga producentpriset på mjölk som har sin grund i överskott på världsmarknaden. Det är en komplex situation eftersom mjölken är vårt viktigaste livsmedel. Skolor och äldreboenden måste kräva att kommunerna köper närproducerad mjölk, så att deras egna bönder gynnas.

Företagsamheten på landsbygden måste bestämmas av företagare och entreprenörer på landsbygden i nära samarbete med riksdagens ledamöter, inte av balkongodlare kring Stureplan.

Jord- och skogsbruk

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Alf Karlman, Eskilstuna Erika Sörengård, partiledare, Ervalla Erland Nilsson, Luleå Magnus Malmsten, Norrtälje Tjern Inga Wall, Särna Pierre Ländell, Kinda Arne Gunnarsson, Strömsnäsbruk Hans Boström, Hallen Claes Littorin, Knutby Åke Karlsson, Kolmården Gunilla Fluur, Näsåker Michael Richter, Linderöd Samtliga Landsbygdspartiet oberoende