Utsläppen måste minska kraftigt

Teknik och skogsplanteringar räcker inte för att undvika framtida klimatkatastrofer, skriver Elin Sjökvist, Naturskyddsföreningen i Norrköping.

2 september 2019 11:00

Replik på "Bengtsson vs pessimism", ledare 26/8.

Det är glädjande men samtidigt oroväckande att läsa Jakob Styrenius ledare i NT 26/8. Glädjande för att fler och fler pratar om och engagerar sig för klimatet men oroväckande med alla osanningar och förenklingar som fortfarande sprids av de som tror sig veta bättre än aktiva klimatforskare.

IPCC har i uppgift att sammanställa vårt nuvarande kunskapsläge om klimatet och granskas av ledare från alla världens länder. Samtliga länder, undantaget USA, har undertecknat Parisavtalet som säger att vi ska hålla jorden under 2 graders uppvärmning, annars är riskerna för framtida generationer för stora.

Klimat är en klurig vetenskap eftersom den per definition är osäker. Framtida klimat är ännu mer osäkert, vi vet ju inte ens hur mycket växthusgaser atmosfären kommer innehålla. Men det betyder inte att vi inte har kunskaper. Forskningen är enig om att om vi fortsätter med utsläpp av växthusgaser är riskerna stora för katastofala konsekvenser och det mänskliga livet på jorden. Då kommer vi ha orsakat lika stor uppvärmning inom detta sekel som den som skett från den senaste istiden fram till idag.

IPCC föreslår en rad lösningar på hur vi ska klara Parisavtalet. Omfattande skogsplanteringsprogram är en av dem som i teorin kan ta upp stora delar av våra historiska utsläpp. Just det, i teorin. Storsatsa gärna på skogsplantering! Glöm då bara inte att öronmärka träden för framtiden – dessa träd får ju aldrig någonsin förbrännas eller förmultna – då kommer vår fossila koldioxid tillbaka till atmosfären igen.

Tekniker att fånga in koldioxid har stor potential, precis som Styrenius beskriver. Det är i princip en förutsättning för att vi ska klara Parisavtalet enligt IPCC. Styrenius har dock redan identifierat problemet: idag är det dyrt och finns endast i liten skala.

Både skogsplantering och koldioxidinfångning är dock dellösningar. För att ha någon som helst chans att klara Parisavtalet måste våra utsläpp av växthusgaser minska här och nu, inom 30 år måste vi ha upphört helt med förbränning av fossila bränslen. Här har vi den stora utmaningen som kräver en omfattande samhällsomställning, engagemang och förändring hos oss alla.

Det är lätt för en till åren kommen professor att luta sig bekvämt tillbaka, han slipper stå till svars för sitt agerande om några decennier. Det är såklart lockande att vaggas in i lugnet med hopp om att slippa förändras. Det är dock en helt annan sak för dagens unga, som ska leva i den framtid som bagatelliseras.

Jag välkomnar Styrenius intresse för nya tekniker och skogsplanteringar. Men vi måste också drastiskt minska våra utsläpp för att undvika stora klimatkatastofer. Och för att vara säkra på att klara Parisavtalet, med så små osäkerheter som möjligt, måste våra utsläpp halveras inom 10 år. Det handlar inte om pessimism eller optimism, det handlar om att lyssna på den samlade forskningen. Så låt oss sluta snacka och gemensamt sätta igång omställningen!

Elin Sjökvist

Klimatgruppen, Naturskyddsföreningen Norrköping

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!