Utbildad personal saknas

9 mars 2017 04:00

Svar till Mona Olsson

Vänsterpartiets Mona Olsson lovar mer personal till vården, högre löner, bättre arbetsvillkor och slutligen att all personal inom omsorgen ska ha minst undersköterskeutbildning (debattartikel 24 februari). Hon kryddar dessutom sin artikel med diverse svepande angrepp på Kvartettens företrädare och politik.

Vi avstår från att kommentera det sistnämnda, utan går direkt på sakfrågorna och vad vi Socialdemokrater står för och vill göra. Bakgrunden till Mona Olssons upprördhet är förslaget att kommunen i fortsättningen ska kräva att 65 procent av personalen hos externa utförare ska ha minst undersköterskeutbildning. Motivet är inte, som Mona Olsson skriver, att vi ger efter för vinstjakt och kapitalets krav. Nej, motivet är att det i dag inte går att få tag i utbildad personal. Då menar vi att det är bättre att anställa andra än att slita ännu hårdare på den personal som har utbildning.

Och om vi har kravet om 65 procent i vår egen kommunala verksamhet, då tycker vi det är rimligt att samma även gäller för externa utförare. För oss är det nämligen viktigt att all verksamhet, oavsett vem som driver den, underställs samma krav på kvalité, insyn, kontroll. Det ska vara lika villkor, helt enkelt.

Just nu pågår en kraftig utbyggnad av antalet äldreboenden, och under förra året tillkom 88 nya platser. Det här betyder fler anställda och framför allt att vi bygger bort den brist som orsakat problem för så många enskilda. Sedan valet 2014 har kön till särskilda boenden mer än halverats.

Vi är alltså helt ense om att vården och omsorgen behöver mer pengar. Det hade dock varit klädsamt om Mona Olsson åtminstone med någon liten bisats påmint om det ansvar hon och Vänsterpartiet hade under de år kön växte.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Irma Görtz (S) Lars Stjernkvist (S)