Svar på Mediernas häpnandsväckande resonemang

En debatt har pågått efter att Medierna i P1 sänt ett inslag gällande Nt:s nyhet om de 60 könsstympade flickor som identifierats i Norrköping. Här är NT:s senaste svar.

2 juli 2014 19:16

Medierna framhärdar i sitt häpnadsväckande resonemang att NT försökt att skapa en sensationsnyhet genom att använda ordet klass istället för grupp.

Den som bemödar sig med att läsa NT:s ursprungsartikel inser att vinkeln är att totalt 60 könsstympade flickor nu upptäckts i Norrköping, tack vare ett pilotprojekt i Norrköpings kommun. Och att man i ett slag identifierade 30 flickor på en skola.

Vår tidigare granskning har belyst att flickor som fått sina underliv stympade fått lida i det tysta. För att få, eller ingen, har ställt frågan om de är könsstympade. Eller frågat hur de mår.

Vi har också berättat att inte alla flickor som könsstympats förstår att de problem de lider av beror på att de utsatts för den här sedvänjan.

Att 60 flickor nu identifierats, som ett resultat av det regeringsuppdrag som finns i Östergötland och som ska resultera i vägledning för hela landets myndigheter, är viktigt.

Det är värt att skriva om.

Det är värt att lyfta högst upp på sidan ett.

Och det vare sig flickorna undervisats i en grupp eller en klass. Och oavsett vad flickorna har för bakgrund.

”Det var inte en enda klass och när det klargjorts att det rörde sig om en grupp nyanlända flickor från länder där 97 procent av flickorna könsstympas och inte om flickor som varit i Sverige innan övergreppet, ja då försvann nyhetsvärdet.”

Citatet är hämtat från Mediernas egen presentation av programmet. Den säger något om Medierna syn på nyhetsvärdering.

Vi delar inte den nyhetsvärderingen när det gäller de könsstympade flickorna.

Vi delar inte heller den nyhetsvärdering som ligger till grund för hur inslaget i programmet Medierna gjorts. Det hade varit möjligt att göra denna granskning på ett mer ärligt och nyanserat sätt.

Men då hade det väl, i Mediernas ögon, tappat sin ”krok”.’

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Nilsson, publisher/ansvarig utgivare, Norrköpings Tidningar Petra Wetterström, redaktionschef/stf ansvarig utgivare, Norrköpings Tidningar